Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

W indyjskim Karnataka uczniowie szkoły wspieranej przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci rozpoczęły przygotowania do Misterium Męki Pańskiej, które odbywa się na ulicach miasta. „To nasza szczególna modlitwa i świadectwo wiary” – mówią jej uczestnicy.

Każdego roku w Wielki Piątek wychowankowie szkoły w Karnataka na ulicach miasta przedstawiają misterium Męki Pańskiej. W ten sposób opowiadają mieszkańcom – chrześcijanom, muzułmanom, hindusom – o miłości Boga do człowieka.

 Niemal we wszystkich krajach świata znane są nabożeństwa Drogi krzyżowej i misteria Męki Pańskiej. Często wystawia się je na ulicach miast i wsi. "To piękna modlitwa i przejmujące świadectwo wiary. Opowieść o miłości Jezusa Chrystusa do wszystkich ludzi. To przywoływanie w sercach widzów słów i gestów Zbawiciela, który z miłości zgodził się przyjąć najokrutniejsze cierpienie" - tłumaczy o. Antoni, dyrektor szkoły w Karnataka.

 - W biednych, cierpiących niedostatek dzieciach możecie rozpoznać oblicze Jezusa - napisał Jan Paweł II do dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego. W ten sposób każde może stać się Weroniką z drogi krzyżowej, która ociera twarz Jezusa. I to nie tylko podczas tego nabożeństwa, ale przez cały rok w konkretnym geście modlitwy i ofiary.

 Dla cierpiącego i opuszczonego serca ważny jest choćby najmniejszy znak czyjejś pamięci i solidarności. Z tego powodu najmłodsi uczniowie Jezusa – mali misjonarze w Indiach, Boliwii, Ugandzie, na Kubie czy w Polsce – podejmują w Wielkim Poście trud misyjnego zaangażowania, by ulżyć cierpieniom rówieśników. Czynią to także przez dar wielkopostnej skarbonki wyrzeczeń i jeszcze większych darów duchowych i gestów solidarności.

 as/pdmd

Misterium Męki Pańskiej w Komakul, Papua Nowa Gwinea. Fot ks. Jacek Gancarek 

Nabożeństwo drogi krzyżowej w Sudanie. Fot. Arch. Misjonarze Kombonianie 

Nabożeństwo drogi krzyżowej w Wenezueli, fot. Krzysztof Krzyśków SVD

Nabożeństwo drogi krzyżowej w Peru (Amazonia), fot. Dominika Szkatuła

Nabożeństwo drogi krzyżowej w Republice Konga, fot. s. Grażyna Mech FMM

Droga krzyżowa ulicami miasta. Kolumbia. fot. ks. Michał Radomski SVD

 

Nabożeństwo drogi krzyżowej dla dzieci do pobrania

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne