Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

 

II Niedziela Wielkiego Postu (17 marca br.) w polskich parafiach była okazją do modlitewnej pamięci i wsparcia materialnego dla polskich misjonarzy i misjonarek.  W przygotowanie Niedzieli "Ad Gentes" włączyły się tradycyjnie już dzieci z ognisk misyjnych PDMD.  

"Dzieci i młodzież z ogniska misyjnego działającego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży przygotowały oprawę liturgii, a także krótką inscenizację wielkopostną, która nawiązywała do posłania misjonarzy i ich pracy misyjnej na różnych kontynentach" - relacjonuje s. Małgorzata Szyszka, animatorka grupy. 

Główną postacią inscenizacji był Jezus, który przypomniał wiernym, że codziennie bierze krzyż na ramiona i przemierza z nimi kalwaryjską drogę.  W tle stał chór w bieli i w czerni, który jak echo powtarzał, że codziennie „na krzyżowej drodze” spotykamy Jezusa w naszych braciach. Chór był głosem serc i sumień ludzi wierzących. Czy potrafimy się zatrzymać i pochylić nad Chrystusem? Czy tylko stoimy i patrzymy, ponieważ boimy się głośno sprzeciwić niesprawiedliwości? Czy stać nas tylko na współczucie? - pytały dzieci podczas przedstawienia. 

Postać w roli Jezusa zapraszała na scenę dzieci reprezentujące rówieśników z poszczególnych kontynentów. Były to dzieci cierpiące z głodu, zmaltretowane ciężką pracą, ofiary wojen, sieroty i dzieci żyjące na ulicach. - Na koniec z ust głównego bohatera (Jezusa) padły słowa, że na ścieżkach świata jest więcej krzyży. I że wszyscy są zaproszeni do wyjścia ze swojego bezpiecznego domu i spotkania z cierpiącym Jezusem w obliczach najbiedniejszych braci i sióstr.

Spotkamy Go podobnie jak misjonarze, którzy nie bali się przyjąć zaproszenia, aby głosić Ewangelię w różnych zakątkach świata. Wierzymy, że ta krótka inscenizacja dla wielu osób będzie zaproszeniem do głębszej świadomości misyjnej i odpowiedzialności za misyjne dzieło Kościoła - podkreśla s. Małgorzata. 

ms, as/pdmd

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne