Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

 

Kule ziemskie, klisze filmowe, ogniste płomienie Ducha Świętego i wiele innych pomysłowych kształtów miały albumy z relacjami kolędników misyjnych nadesłane do tegorocznego Ogólnopolskiego Konkursu „Moje Kolędowanie Misyjne 2018/19 dzieciom w Rwandzie i Burundi”. Wszystkie ubogacone kolorowymi zdjęciami, rysunkami, świadectwami, wierszykami i opisami od dzieci.

Do Sekretariatu Krajowego PDMD do dnia 31 marca br. wpłynęło 114 relacji z kolędowania misyjnego, 11 prac albumowych i 4 multimedialne z 34 diecezji. Najwięcej relacji nadesłano z archidiecezji poznańskiej, katowickiej i lubelskiej oraz diecezji  włocławskiej i pelplińskiej.

Jury oceniło prace i wyłoniło zwycięzców w dniach 22 i 23 kwietnia br. w Dyrekcji Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych w Warszawie. W ocenie prac – opartej na punktacji – brano pod uwagę zgodność z tematem, oryginalność i pomysłowość, zaangażowanie, estetykę oraz pracę zespołową. Honorowym członkiem jury była p. dr Aneta Rayzacher Majewska z UKSW.

A oto zwycięzcy ogólnopolskiego konkursu dla kolędników misyjnych:

I miejsce : Kolędnicy misyjni z SP nr 1 w Piastowie (parafia św. Michała Archanioła,  archidiec. warszawska) pod opieką s. M. Pauliny Szołdry, p. Marzeny Waszczak i p. Marty Bloch.

II miejsce : Kolędnicy misyjni z par. Świętego Jerzego w Zielonce (diec. warszawsko-praska) pod opieką s. Gabrieli Chodzińskiej OP

III miejsce: Kolędnicy misyjni z parafii pw. Opatrzności Bożej w Strzelcach Wielkich (archidiec. częstochowska) pod opieką p. Jolanty Kuc.

 Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom serdecznie gratulujemy. Nagrody zostaną przekazane w ustalonym ze zwycięzcami terminie, a podziękowania za udział w konkursie rozesłane pocztą do wszystkich szkół i parafii uczestniczących w konkursie. 

as/pdmd

 

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne