Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

 
VaticanNews 

„Pan was potrzebuje, aby mógł dokonać cudu i dotrzeć ze swą radością do wielu waszych przyjaciół i krewnych” – powiedział papież Franciszek do dzieci przyjmujących pierwszą Komunię św. w Rakowskim – głównym ośrodku bułgarskich katolików. Papież udzielił sakramentu 245. bułgarskim dzieciom.

Pierwsza Komunia osobiście udzielona przez Papieża dzieciom z trzech diecezji Bułgarii była wyjątkowym wydarzeniem w historii podróży papieskich. W praktyce wszystkie bułgarskie dzieci, które w tym roku przystępowały do Pierwszej Komunii Świętej otrzymały ją z rąk biskupa Rzymu.

Na wstępie homilii Ojciec Święty podkreślił, że Pan Jezus, chociaż umarł na krzyżu i został złożony w grobie żyje i jest pośród wierzących, którzy mogą Go spotkać w Eucharystii. „Nie widzimy Go oczami, ale wiarą” – powiedział papież. Przypomniał, że uroczystość przyjęcia Komunii św. jest możliwa dzięki wierze przekazanej przez wcześniejsze pokolenia katolików, a także dzięki wysiłkowi kapłanów i katechetów. Nawiązując do czytanego fragmentu Ewangelii o cudownym rozmnożenia chleba (J 6, 1-15) Ojciec Święty zauważył, że cud ten rozpoczął się od dziecka, które przyniosło to, co miało: pięć chlebów i dwie ryby. Podobnie dzieci pierwszokomunijne pozwalają wspólnocie wierzących ponownie świętować i celebrować Jezusa obecnego w Chlebie Życia. Podkreślił potrzebę posiadania serca dziecięcego zdolnego do dzielenia się, marzenia, dziękowania, ufności i szanowania innych. „Przyjęcie pierwszej Komunii św. oznacza pragnienie, aby każdego dnia być bardziej zjednoczonym z Jezusem, wzrastania w przyjaźni z Nim i chęci, aby także inni mogli cieszyć się radością, którą On chce nam dać. Pan was potrzebuje, aby mógł dokonać cudu dotarcia ze swą radością do wielu waszych przyjaciół i krewnych” – stwierdził papież. Franciszek zaznaczył, że Kościół szczególnie w Eucharystii wyraża komunię braterską między wszystkimi swoimi członkami. „Nasz dowód tożsamości jest następujący: Bóg jest naszym Ojcem, Jezus jest naszym Bratem, Kościół jest naszą rodziną, jesteśmy braćmi, naszym prawem jest miłość” – powiedział Ojciec Święty. „Życzę wam, aby dzisiaj był początek wielu Komunii św., aby wasze serce zawsze było jak dzisiaj, przeżywające święto, pełne radości, a przede wszystkim wdzięczności” – stwierdził papież.

Przed udzieleniem komunii papież poprosił dzieci o wyciszenie i skupienie a w sercach, aby “zrobiły miejsce dla Jezusa, który przychodzi pierwszy raz” i myślały o rodzicach, dziadkach, katechetach, księżach i przyjaciołach. Zachęcił też, aby przebaczyły tym, z którymi były pokłócone. Papież osobiście udzielił komunii św. wszystkim 245. dzieciom.

Miasto Rakowski nazywane popularnie “bułgarskim Rzymem” powstało z połączenia trzech wsi: Generał Nikołajewo, Sekirowo i Parczewicz, i jest największym skupiskiem katolików w Bułgarii. Liczy 15 tys. mieszkańców – w 95 proc. katolików i w 5 proc. protestantów oraz niewierzących.

tom, st / KAI ; Vatican News; as/PDMD

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne