Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Kule ziemskie, klisze filmowe, ogniste płomienie Ducha Świętego i wiele innych pomysłowych kształtów miały albumy z relacjami kolędników misyjnych nadesłane do tegorocznego Ogólnopolskiego Konkursu „Moje Kolędowanie Misyjne 2018/19 dzieciom w Rwandzie i Burundi”. Wszystkie ubogacone kolorowymi zdjęciami, rysunkami, świadectwami, wierszykami i opisami od dzieci.

W ramach przygotowań do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie w ostatnich dniach marca zorganizowali rekolekcje dla dzieci z ognisk PDMD diecezji pelplińskiej. W wydarzeniu tym uczestniczyło ponad 200 osób.

II Niedziela Wielkiego Postu (17 marca br.) w polskich parafiach była okazją do modlitewnej pamięci i wsparcia materialnego dla naszych misjonarzy i misjonarek.  W przygotowanie Niedzieli "Ad Gentes" włączyły się dzieci z ognisk misyjnych PDMD.

Dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego już od kilku lat w Wielkim Poście podejmują opiekę nad polskimi misjonarzami w ramach ogólnopolskiej akcji MISJONARZ NA POST. 

Trwa VI edycja konkursu księży werbistów „Gdy myślę misje...”. W tym roku konkurs dla dzieci i młodzieży ma tylko część plastyczną i przebiega pod hasłem „Świat radości i pokoju”.

W indyjskim Karnataka uczniowie szkoły wspieranej przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci rozpoczęły przygotowania do Misterium Męki Pańskiej, które odbywa się na ulicach miasta. „To nasza szczególna modlitwa i świadectwo wiary” – mówią jej uczestnicy.

Dziś w całym Kościele rozpoczął się Wielki Post, czas odnowy wiary, nadziei i miłości. Dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego nabierają „wiatru w żagle”.

Oto jest! Kolejny numer ŚWIATA MISYJNEGO poświęcony KRÓLESTWU MAROKA, które w marcu odwiedzi papież Franciszek. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie 25 stycznia br. podczas katechezy „zamienili kanapę na buty” i wyruszyli do Panamy.

 W oczekiwaniu na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny w październiku 2019 r. Sekretariat Generalny Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w Rzymie ogłasza Międzynarodowy Konkurs Muzyczny na piosenkę o misyjnym zaangażowaniu dzieci dla dzieci!

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne