Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

W najbliższy piątek, 7 października, dzieci ze 140 narodowości znów połączą swoje siły w modlitwie podczas czternastej „Światowej Dziecięcej Eucharystycznej Godziny Świętej”. W tę inicjatywę od ośmiu lat włączają się członkowie Papieskiego Dzieła Misyjnego.

Z pierwszym dzwonkiem nowego roku szkolnego rozpoczynamy formację misyjną dla dzieci. Ten rok będziemy przeżywać pod hasłem „Z Ewangelią przez świat", a pomocą w prowadzeniu formacji służyć będą wydane przez sekretariat krajowy PDMD materiały formacyjne pod tym samym tytułem. 

W Wielkim Poście pragnę modlić się razem z wami do Jezusa słowami ,,Uczyń serca nasze według serca Twego", abyśmy mieli serce mocne i miłosierne, czujne i szczodre, które nie daje się zamknąć w sobie – wzywa papież Franciszek.

  „To jest dar sił, a także wielki, wspaniały dar serca” – powiedział o zaangażowaniu dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego prezydent Andrzej Duda, który wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą 1 lutego br. przyjął kolędników misyjnych w Pałacu Prezydenckim.

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne