Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia w każdym miesiącu w piątek papież Franciszek wyrusza do tych, którzy z różnych powodów są zepchnięci na margines społeczeństwa, żyją w biedzie, doświadczają zapomnienia, opuszczenia i osamotnienia.

Światowy Dzień Misyjny obchodzimy w tym roku po raz 90. Tradycyjnie przypada on na przedostatnią niedzielę października.

W sobotę, 15 października, 700 osób wzięło udział w Diecezjalnym Kongresie Misyjnym Dzieci w Pelplinie.

Miał wiele ideałów, serce czyste i zapalone miłością do Maryi  i Jezusa. To rys duchowy nowego świętego – Jose Sáncheza del Rio (1913-1928).

Katolickie szkoły SPSK odpowiadają na misyjne wezwanie papieża Franciszka. Ideę Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci oraz Misyjny Wolontariat Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary włączają do swoich programów wychowawczych.

W tym roku dzieci ze szkół podstawowych już po raz 15. rozpoczęły "studia misyjne dla najmłodszych", które proponuje im Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci.

Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzewie (diec. płocka) w dniu  8 października  br. gościło  4 tys.  członków Róż Żywego Różańca. Razem z dorosłymi  do Matki Bożej Królowej Różańca Świętego  pielgrzymowały również dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego oraz Podwórkowych Kółek Różańcowych. 

Przejście przez Bramę Miłosierdzia, Msza św. w intencji dzieł misyjnych, wypuszczenie różańca z balonów, grill, modlitwa różańcowa na grodowieckiej kalwarii oraz przejażdżki konne, animacje i zabawy - tak dzieci i ich opiekunowie spędzili Rejonowe Spotkanie Kół Misyjnych, które odbyło się 8 października w Grodowcu.

W najbliższy piątek, 7 października, dzieci ze 140 narodowości znów połączą swoje siły w modlitwie podczas czternastej „Światowej Dziecięcej Eucharystycznej Godziny Świętej”. W tę inicjatywę od ośmiu lat włączają się członkowie Papieskiego Dzieła Misyjnego.

Z pierwszym dzwonkiem nowego roku szkolnego rozpoczynamy formację misyjną dla dzieci. Ten rok będziemy przeżywać pod hasłem „Z Ewangelią przez świat", a pomocą w prowadzeniu formacji służyć będą wydane przez sekretariat krajowy PDMD materiały formacyjne pod tym samym tytułem. 

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne