Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Adwent to „gorący” czas przygotowań do kolędowania misyjnego w całej Polsce. Jednym z bardzo ważnych elementów formacji dzieci i młodzieży uczestniczących w tym przedsięwzięciu są Diecezjalne Spotkania Kolędników Misyjnych. Poznaliśmy już daty spotkań dla kolędników misyjnych w 12. diecezjach. 

Z inicjatywy ks. Wojciecha Rebety, dyrektora PDM archidiecezji lubelskiej animatorzy, katecheci i duszpasterze od października br. mogą korzystać z Archidiecezjalnego Centrum Misyjnego. 

Przesuwamy wskazówki misyjnego zegara w „rytm” Bożego słowa, zaczynając od I niedzieli Adwentu.

Dzieci, młodzież i animatorzy misyjni diecezji pelplińskiej w dniach 17-19 listopada br. wzięli udział w rekolekcjach pt. „Aniele Boży, Stróżu mój", zorganizowanych przez Kleryckie Koło Misyjne WSD w Pelplinie.

W nawiązaniu do październikowego apelu przedstawicieli Konferencji Episkopatu Polski, policji oraz Polskiej Rady Ekumenicznej „Świeć przykładem” Sekretariat Krajowy PDMD zachęca do wzmożonej czujności nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży uczestniczących w akcji „Kolędników Misyjnych”.

W parafiach w całej Polsce rozpoczęły się przygotowania do akcji Kolędników Misyjnych. W tym roku polskie dzieci, młodzież oraz dorośli przyjdą z pomocą dzieciom w Syrii i w Libanie.

30 października br. dyrekcję krajową Papieskich Dzieł Misyjnych odwiedziły dzieci i młodzież z parafii pw. Chrystusa Króla w Jabłonowie Pomorskim.

Październik to czas świętowania radosnych jubileuszy ognisk Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Podczas tegorocznego Tygodnia Misyjnego swoją 20 rocznicę obchodzą dzieci z PDMD w Wandalinie. 

W Tygodniu Misyjnym uczniowie wielkopolskich szkół poznawali sytuację rówieśników z Syrii i Libanu. W środę, 25 października, na finałowej gali w Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu wyłoniono finalistów tegorocznej edycji misyjnego konkursu plastycznego archidiecezji poznańskiej.

Dzieci z ogniska misyjnego w Kwielicach wychodzą do parafian z „Misyjnym Budzikiem”, przypominając im, że Niedziela Misyjna i Tydzień Misyjny to czas na okazanie solidarności z tymi, którzy jeszcze nie słyszeli Dobrej Nowiny.

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne