Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

W tym roku dzieci ze szkół podstawowych już po raz 15. rozpoczęły "studia misyjne dla najmłodszych", które proponuje im Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci.

Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzewie (diec. płocka) w dniu  8 października  br. gościło  4 tys.  członków Róż Żywego Różańca. Razem z dorosłymi  do Matki Bożej Królowej Różańca Świętego  pielgrzymowały również dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego oraz Podwórkowych Kółek Różańcowych. 

Przejście przez Bramę Miłosierdzia, Msza św. w intencji dzieł misyjnych, wypuszczenie różańca z balonów, grill, modlitwa różańcowa na grodowieckiej kalwarii oraz przejażdżki konne, animacje i zabawy - tak dzieci i ich opiekunowie spędzili Rejonowe Spotkanie Kół Misyjnych, które odbyło się 8 października w Grodowcu.

W najbliższy piątek, 7 października, dzieci ze 140 narodowości znów połączą swoje siły w modlitwie podczas czternastej „Światowej Dziecięcej Eucharystycznej Godziny Świętej”. W tę inicjatywę od ośmiu lat włączają się członkowie Papieskiego Dzieła Misyjnego.

Z pierwszym dzwonkiem nowego roku szkolnego rozpoczynamy formację misyjną dla dzieci. Ten rok będziemy przeżywać pod hasłem „Z Ewangelią przez świat", a pomocą w prowadzeniu formacji służyć będą wydane przez sekretariat krajowy PDMD materiały formacyjne pod tym samym tytułem. 

W Wielkim Poście pragnę modlić się razem z wami do Jezusa słowami ,,Uczyń serca nasze według serca Twego", abyśmy mieli serce mocne i miłosierne, czujne i szczodre, które nie daje się zamknąć w sobie – wzywa papież Franciszek.

  „To jest dar sił, a także wielki, wspaniały dar serca” – powiedział o zaangażowaniu dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego prezydent Andrzej Duda, który wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą 1 lutego br. przyjął kolędników misyjnych w Pałacu Prezydenckim.

80 katechetów oraz liderów młodzieżowych i dziecięcych grup Papieskich Dzieł Misyjnych, wzięło udział w diecezjalnym kursie animatora misyjnego i „warsztatach misyjnych”, które odbyły się 16 lutego BR. w parafii św. Jakuba Apostoła w Częstochowie.

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne