Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

 Praca z dziećmi w ramach ich Papieskiego Dzieła Misyjnego to pasjonujące zadanie. Wyzwanie to rozpoczyna się wraz z pierwszym dzwonkiem nowego roku szkolnego i prowadzi przez liczne wydarzenia liturgiczne przeżywane we wspólnocie Kościoła. Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci nie jest zwykłą organizacją wychowawczą i dobroczynną, ale dziełem dla misyjnej posługi Kościoła, a dla dzieci sposobem na bycie Kościołem od najmłodszych lat. 

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne