Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

   W nowym roku szkolnym Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci zaprasza animatorów, katechetów i dzieci do misyjnej formacji pod hasłem „Owoce Ducha Świętego”. 

Inicjatywa PDMD "Dzieci komunijne dzieciom misji" to ważny element chrześcijańskiej formacji, który otwiera serca i umysły najmłodszych na potrzeby innych, ożywia wiarę, nadzieję i miłość, a także pozwala uczestniczyć w prawdziwym życiu wspólnoty Kościoła. W tym roku PDMD proponuje...

  "Misja 7" to ciekawy program pracy indywidualnej bądź grupowej dla dzieci na okres Wielkiego Postu opracowany przez sekretariat krajowy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci z unikatową grafiką pani Magdaleny Starzec. 

 Na przełomie roku 2017/18 kolędnicy misyjni pospieszą z pomocą m.in. dzieciom w Syrii i w Libanie. Zwrócą uwagę innych na trudną sytuację swoich rówieśników, którzy cierpią z powodu konfliktów zbrojnych. Po raz kolejny podejmą modlitwę o pokój w świecie, a także będą zbierać fundusze na rzecz ofiar wojny.

22 października 2017 we wszystkich kościołach i kaplicach świata będziemy przeżywać Światowy Dzień Misyjny. Decyzją Stolicy Apostolskiej już od 91 lat zawsze w przedostatnią niedzielę października swoimi modlitwami i ofiarami materialnymi wspomagamy młode i biedne Kościoły na terytoriach misyjnych. Ten dzień w naszej ojczyźnie znany jest jako Niedziela Misyjna. W tym roku Niedzielę Misyjną przeżywamy pod hasłem „Idźcie i głoście”. 

Zobacz jak przygotować dzieci do świętowania tegorocznej Niedzieli Misyjnej w Polsce! 

Jak podjąć„MISJĘ SERCA”? Jak być  kontynuatorem wielkiego dzieła modlitwy i „naprawy” świata za dziećmi z Fatimy? Propozycja misyjnych nabożeństw majowych.

 Symbolika tegorocznej pamiątki misyjnego dnia w Białym Tygodniu nawiązuje do słów Zmartwychwstałego Chrystusa „Idźcie i głoście”.  Na obrazku dzieci komunijne przeżywają radość spotkania z Jezusem przy Stole Eucharystycznym razem z dziećmi świata, których cierpienia dostrzegli i których pragną przyprowadzić do Jezusa. 

"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" prowadzi nas ku "Idźcie i głoście". Cząstkę naszej wielkopostnej modlitwy, postu i jałmużny oddajemy na rzecz misji, które są naszą wspólną sprawą - sprawą naszej wiary, miłości i entuzjazmu. 

 Każdego roku w ogólnopolskiej akcji "Kolędnicy Misyjni" polskie dzieci zwracają uwagę na problem swoich rówieśników w jednym z krajów i wspierają tam projekty misyjne.

Tym razem na pomoc czekają dzieci w Tajlandii, zwłaszcza te, które nazywamy „niewidzialnymi”.

Rok szkolny 2016/2017 przeżywamy pod hasłem „Z Ewangelią przez świat", a pomocą w prowadzeniu formacji służą wydane przez sekretariat krajowy PDMD materiały formacyjne pod tym samym tytułem. To zbiór scenariuszy zajęć i propozycji aktywności na 10 miesięcy do wykorzystania w szkole i parafii.

 

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne