Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Niedziela misyjna rozpoczyna Tydzień Misyjny – tydzień szczególnej modlitwy za misje. W tym roku obchodzimy go pod hasłem „Ochrzczony - to znaczy posłany”.

 

Katecheza przygotowująca do tego szczególnego dnia, jak i cała jego oprawa liturgiczna z homilią, modlitwą powszechną i procesją z darami znajdują się w Misyjnych Materiałach Liturgicznych na Wielki Post, okres Wielkanocny i Biały Tydzień. 

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne