Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Jak podjąć„MISJĘ SERCA”? Jak być  kontynuatorem wielkiego dzieła modlitwy i „naprawy” świata za dziećmi z Fatimy? Propozycja misyjnych nabożeństw majowych.

 Symbolika tegorocznej pamiątki misyjnego dnia w Białym Tygodniu nawiązuje do słów Zmartwychwstałego Chrystusa „Idźcie i głoście”.  Na obrazku dzieci komunijne przeżywają radość spotkania z Jezusem przy Stole Eucharystycznym razem z dziećmi świata, których cierpienia dostrzegli i których pragną przyprowadzić do Jezusa. 

"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" prowadzi nas ku "Idźcie i głoście". Cząstkę naszej wielkopostnej modlitwy, postu i jałmużny oddajemy na rzecz misji, które są naszą wspólną sprawą - sprawą naszej wiary, miłości i entuzjazmu. 

 Każdego roku w ogólnopolskiej akcji "Kolędnicy Misyjni" polskie dzieci zwracają uwagę na problem swoich rówieśników w jednym z krajów i wspierają tam projekty misyjne.

Tym razem na pomoc czekają dzieci w Tajlandii, zwłaszcza te, które nazywamy „niewidzialnymi”.

Rok szkolny 2016/2017 przeżywamy pod hasłem „Z Ewangelią przez świat", a pomocą w prowadzeniu formacji służą wydane przez sekretariat krajowy PDMD materiały formacyjne pod tym samym tytułem. To zbiór scenariuszy zajęć i propozycji aktywności na 10 miesięcy do wykorzystania w szkole i parafii.

 

Niedziela misyjna rozpoczyna Tydzień Misyjny – tydzień szczególnej modlitwy za misje. W tym roku obchodzimy go pod hasłem „Ochrzczony - to znaczy posłany”.

 

Katecheza przygotowująca do tego szczególnego dnia, jak i cała jego oprawa liturgiczna z homilią, modlitwą powszechną i procesją z darami znajdują się w Misyjnych Materiałach Liturgicznych na Wielki Post, okres Wielkanocny i Biały Tydzień. 

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne