Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

 

Dzieci, młodzież i animatorzy misyjni diecezji pelplińskiej w dniach 17-19 listopada br. wzięli udział w rekolekcjach pt. „Aniele Boży, Stróżu mój", zorganizowanych przez Kleryckie Koło Misyjne WSD w Pelplinie.

Rekolekcje rozpoczęły się Mszą św. w kaplicy Collegium  Marianum, którą sprawował ks. Andrzej Szopiński. W programie przewidziano liczne zadania i konkursy dla dzieci, dlatego pozostałe części programu odbywały się w pelplińskiej Szkole Podstawowej nr 2. Uczestnicy rekolekcji tworzyli m.in. anielskie herby i przygotowywali przedstawienia teatralne. Spotkania z misjonarzami, konferencje i twórcza praca w grupach obudziły w najmłodszych zapał do misji i do przyjaźni z aniołami.

W ramach spotkań misyjnych diakon Andrzej Patrzykąt opowiedział dzieciom o pracy misjonarzy w Zambii i przybliżył postać ks. kard. Adama Kozłowieckiego. Doświadczeniem misyjnego wolontariatu w Ghanie i Peru podzieliła się też pani Ewelina Kruz.

Rekolekcje zakończyły się uroczystą Mszą świętą w pelplińskiej katedrze.

PDMD / kl Błażej Wołowicz, WSD Pelplin

    

  

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne