Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

 

 

W uroczystość Objawienia Pańskiego, 6. stycznia (lub najbliższą tej dacie niedzielę), Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci obchodzi swoje patronalne święto. Światowy Dzień Misyjny Dzieci – jedyny taki dzień w kalendarzu Kościoła katolickiego – ustanowił w roku 1950 r. papież Pius XII.

 „Kościół powierza dziś w sposób szczególny zadanie ewangelizacji dzieciom – powiedział Jan Paweł II podczas modlitwy Anioł Pański w dniu 6 stycznia 2002 r. – Taki ma sens Światowy Dzień Misyjny Dzieci, który zobowiązuje «dziecięcych misjonarzy» do niesienia światła solidarności szczególnie tam, gdzie wyjątkowo gęste są ciemności ubóstwa, cierpienia i wojny”.

 To jedyny taki dzień w kalendarzu Kościoła katolickiego, który pozwala wiernym całego Kościoła powszechnego dostrzec i docenić zaangażowanie dzieci w dzieło misyjne Kościoła oraz zwrócić uwagę dorosłych na niezwykłą rolę Papieskiego Dzieła Misyjnego w ich chrześcijańskim wychowaniu. Stąd też papieże polecali to Dzieło rodzicom, katechetom, nauczycielom i duszpasterzom we wszystkich parafiach świata. „Z całego ufam, że wasi duszpasterze – biskupi i kapłani – jak również wasi katecheci i animatorzy, wasi rodzice i nauczyciele wezmą sobie do serca Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. Od samego początku swego istnienia przynosiło ono owoce misyjnego heroizmu i zapisało przepiękne karty w historii Kościoła – napisał 6 stycznia 2003 r. Jan Paweł II w Przesłaniu z okazji 160. rocznicy tego Dzieła.

 Misyjny Dzień Dzieci ma również cel wychowawczy. Wtedy bowiem dzieci na całym świecie łączą się w modlitwie, wyrażając solidarność duchową i materialną. Nie oczekują na prezenty, ale same starają się coś ofiarować swoim potrzebującym rówieśnikom. O modlitwę w intencji dzieci na całym świecie, Ojca Świętego oraz Dzieła, w którym uczestniczą, proszą swoje rodziny i wspólnoty parafialne. W tym celu tego dnia przygotowują liturgię Mszy św. i przebierają się w stroje symbolizujące 5 kontynentów, na znak solidarności z wszystkimi dziećmi świata.

 W Polsce święto Trzech Króli jest okazją do uroczystego przyjmowania dzieci do Dzieła, a także wspólnego dziękczynienia za kolędowanie misyjne. W tym roku obchodzimy 160 lat działalności PDMD w naszym kraju.

 Polskie dzieci pamiętają również o naszych misjonarzach, ponieważ w naszym kraju 6 stycznia jest również dniem pamięci i modlitwy za polskich misjonarzy, a ofiary zebrane na tacę przeznaczone są na funkcjonowanie Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie.

 Przedłużeniem celebrowania patronalnego święta PDMD są diecezjalne spotkania kolędników misyjnych. Obecny na tej uroczystości biskup docenia zaangażowanie dzieci dla misji i dziękuje im za podejmowane inicjatywy, a tym samym zachęca je do dalszej działalności w ramach ich Dzieła. Na tego rodzaju spotkania zapraszani są misjonarze, wystawiane są spektakle o tematyce misyjnej, organizowane konkursy na najpiękniejsze stroje i rekwizyty kolędnicze. Wydarzenia te integrują dzieci w danej diecezji, wzmacniają wiarę i budzą zapał. Zobacz kiedy i gdzie

 W innych krajach świata dzieci zrzeszone w PDMD przebierają się za Trzech Króli i odwiedzają domy sąsiadów, głosząc im Dobrą Nowinę i zapraszając do udziału w Dziele. Organizują także festiwale, kiermasze, spektakle i bale, z których dochód przeznaczają na fundusz Dzieła. Każde z tych wydarzeń podkreśla ich więź z Ojcem Świętym oraz solidarność pomiędzy wszystkimi dziećmi świata.

 as/pdmd

 

 

 

 

 

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne