Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

 Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie w dniu 13 stycznia br. zorganizował szkolenie na temat misji dla katechetów archidiecezji lubelskiej. Z formacji skorzystało 520 nauczycieli. 

„Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie każdego roku dokłada wszelkich starań, by formować intelektualnie i duchowo katechetów” – powiedział ks. dr Krzysztof Gałan, dyrektor Wydziału. W tym roku katechetów zaproszono do udziału w szkoleniu na temat „Duch Święty sprawił, że Kościół stał się misją. Zadania i wyzwania katechezy misyjnej”. Celem spotkania była animacja misyjna katechetów – wzajemna wymiana misyjnych doświadczeń oraz stworzenie „banku pomysłów” do działań wspierających działalność misyjną w szkole i parafii.

Anna Piwowar, absolwentka ogólnopolskiej Szkoły Animatorów Misyjnych, powołując się na Dyrektorium ogólne o katechizacji i Podstawę Programową Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce, podkreśliła, że jednym z zadań katechezy jest wychowanie w duchu  misyjnym. Zaakcentowała, że katecheza uczestniczy w misji ewangelizacyjnej Kościoła, a zadaniem wszystkich ochrzczonych jest wypełnia nie, na miarę własnych możliwości, nakazu misyjnego Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15). Zachęciła również katechetów do udziału w ogólnopolskiej  Szkole Animatorów Misyjnych.

Agnieszka Bartoń, również absolwentka SAM-u, wprowadziła zebranych w tematykę i zasady pracy w grupach. Uczestnicy opracowywali pomysły i strategie przydatne w pracy katechetycznej, związane z wybranymi inicjatywami misyjnymi: wolontariat misyjny, Tydzień Misyjny, Niedziela Misyjna, Biały Tydzień, misyjne wakacje z Bogiem, AdoMis, Adopcja Serca, Kolędnicy Misyjni, Uroczystość Objawienia Pańskiego.

Po formacji intelektualnej był także czas na formację duchową. Mszy św. przewodniczył o. Mariusz ze Zgromadzenia Misjonarzy Afryki, a konferencję wygłosił ks. Józef Maciąg.

W szkoleniu wzięło udział 520 katechetów z archidiecezji lubelskiej. W przygotowanie spotkania zaangażowali się pracownicy Wydziału ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie. Na spotkaniu obecna była również siostra Irena Karczewska z nowo utworzonego Archidiecezjalnego Centrum Misyjnego.

ap/archidiecezja lubelska

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne