Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

 

 
Fot. S. Zarek

Blisko dwustu przedstawicieli kolędników misyjnych z kilkunastu ognisk działających w diecezji zamojsko-lubaczowskiej spotkało się 10 lutego w Buśnie w kościele pw. Wniebowzięcia NMP, aby wspólnie z biskupem Marianem Rojkiem podsumować tegoroczne kolędowanie na rzecz misji.

„Każdy z nas jest misjonarzem i powinien realizować swoje powołanie nieustannie, przez całe życie” – powiedział biskup Marian Rojek podczas spotkania z dziećmi i animatorami kolędników misyjnych. Mądrość, droga, znak, pytanie i pokłon przed Jezusem to zdaniem Biskupa pięć niezwykle ważnych aspektów kolędowania misyjnego.

Na rozpoczęcie spotkania i zawiązanie wspólnoty ks. Andrzej Łuszcz, dyrektor diecezjalny Papieskich Dzieł Misyjnych zaprosił grupy do autoprezentacji. Uczestnicy mogli podziwiać barwność i pomysłowość kolędników w przygotowanych strojach i rekwizytach oraz wzajemnie się inspirować.

Punktem centralnym spotkania była dziękczynna Eucharystia za kolędowanie, z prośbą o rozwój misji i o nowe powołania misyjne. Mszy św. przewodniczył i słowo Boże wygłosił biskup Marian Rojek, pasterz diecezji, na kanwie Ewangelii o Trzech Królach.

Pasterz diecezji pogratulował i podziękował dzieciom, ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom, katechetom i duszpasterzom za ogromne zaangażowanie w akcję Kolędników Misyjnych. Przypomniał jednocześnie, że każdy człowiek na mocy chrztu św. jest misjonarzem i powinien realizować swoje powołanie nieustannie, przez całe życie.

Po Mszy św. odbył się krótki konkurs wiedzy na temat Libanu i Syrii. Na zakończenie zabawy wszyscy uczestnicy, nie tylko znający prawidłowe odpowiedzi, otrzymali cukierki i upominki misyjne.

Wiele atrakcji dostarczyła dzieciom animacja prowadzona przez o. Norberta z Kongo i o. Marcina, jego tłumacza – ojców ze Zgromadzenia Misjonarzy Afryki. Misjonarze zaprezentowali różne rekwizyty, między innymi afrykańskie piłki. Wiele radości sprawiła również uczestnikom nauka tańca i śpiewu kongijskiej piosenki, którą udało się wspólnie zaśpiewać.

Na zakończenie spotkania wszystkie przybyłe do Buśna ogniska otrzymały specjalne podziękowania za trud kolędowania i obecność na diecezjalnym święcie małych misjonarzy. A po wspólnym zdjęciu uczestnicy udali się na plac przy kościele, gdzie czekały na nich kolejne atrakcje – ognisko, pieczenie kiełbasek, kulig…

„Jestem pewien, że za rok pełni radości i z nowymi doświadczeniami w głoszeniu Ewangelii ponownie spotkamy się w Buśnie” – zapowiada ks. Andrzej Łuszcz.

 

Więcej na: misje.zamojskolubaczowska.pl


Ks. Andrzej Łuszcz, PDM w diecezji zamojsko-lubaczowskiej / AS PDMD

Fot. S. Zarek

 

 

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne