Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

 

W czwartek 15 lutego w nocy odeszła do Pana w wieku 41 lat Justyna Konieczna, nauczycielka w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Rostarzewie, wychowawczyni, przedszkolanka, organizatorka Kolędników Misyjnych i opiekunka ogniska misyjnego w parafii św. Józefa.

Pani Justyna pracę z dziećmi łączyła z misyjną pasją. W sposób niezwykle twórczy i ciekawy wprowadzała w świat dziecka wartości chrześcijańskie, zwłaszcza duchowość Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Wraz z grupą misyjną odwiedzała chorych, rozprowadzała kalendarze, organizowała kiermasze, majówki, rajdy rowerowe i spotkania z misjonarzami, a także prowadziła warsztaty dla misji. Była „misyjną duszą” nie tylko dla Rostarzewa. Licznymi talentami – organizacyjnym, artystycznym i pedagogicznym – dzieliła się z innymi nauczycielami. Współpracowała z siostrami klaweriankami z Archidiecezjalnego Centrum Misyjnego w Poznaniu, misjonarzami oblatami MN i dyrekcją krajową Papieskich Dzieł Misyjnych.

W tym roku ognisko misyjne z parafii św. Józefa w Rostarzewie, które powstało z jej inicjatywy, miało obchodzić 15-lecie swojej działalności. Przygotowania do tego wydarzenia, jak wiele innych inicjatyw, przerwała jej niespodziewana śmierć. 

Dziękujemy Bogu za dar jej życia i otaczamy modlitwą jej najbliższych. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 20 lutego o godz. 11.00 w parafii pw. św. Józefa w Rostarzewie.

as/pdmd 

Zdjęcie: Archiwum sióstr klawerianek, Archidiecezjalne Centrum Misyjne w Poznaniu

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne