Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Przystąpienie do I Komunii Świętej jest dla dziecka okazją, aby zakosztować radości misyjnego zaangażowania. Taką możliwość daje inicjatywa Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce pt. Dzieci komunijne dzieciom misji

 

„Dwa proste gesty – modlitwa i dobrowolny dar materialny, który wkładany jest do kopertki z napisem Mój dar dla dzieci z krajów misyjnych – sprawiają, że nasze pociechy stają w roli misjonarzy i realnie wpływają na świat, czyniąc go bardziej ewangelicznym. To najlepszy moment, by wprowadzić je w samo serce Kościoła powszechnego, a w Papieskim Dziele mogą poczuć tę szczególną więź z rówieśnikami całego świata i z papieżem” – wyjaśnia pan Witold, rodzic.

Do uczestnictwa w inicjatywie Dzieci komunijne dzieciom misji” najmłodsi przygotowują się wcześniej na katechezie, poznając ideę Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. O stopniu swojego zaangażowania rozmawiają z rodzicami i wspólnie z nimi podejmują decyzję. Później, w wybrany dzień Białego Tygodnia, uczestniczą we Mszy św. lub nabożeństwie w intencji misji i dzieci świata i w uroczystej procesji składają przed ołtarzem kopertki ze swoimi ofiarami. Istotnym elementem tej ceremonii jest świadomość, z jakiego powodu i w jakim celu dzieje się to misyjne przedsięwzięcie. Powinno to wypływać z wdzięczności i miłości do Jezusa, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi.

„Uroczysta oprawa misyjnego dnia w Białym Tygodniu pozwala dzieciom głębiej przeżyć ten ważny moment, kiedy okazują swoją gotowość do dzielenia się Ewangelią z innymi – podkreśla p. Elżbieta Czarnota, katechetka z parafii św. Józefa w Lublinie. – Wspólna modlitwa w intencji misji i potrzebujących dzieci świata oraz konkretny akt wyrzeczenia z choćby małej części swoich prezentów jest dla nich powodem do radości i dumy”.

Dzięki temu zaangażowaniu polskich dzieci od kilkudziesięciu lat wspierane są projekty niosące pomoc najmłodszym mieszkańcom krajów misyjnych. Ich celem jest ochrona życia (pomoc medyczna, dożywianie, utrzymanie ośrodków dla dzieci bezdomnych, maltretowanych i wykorzystywanych), edukacja (czesne, wsparcie dla szkół, przedszkoli oraz internatów) oraz formacja chrześcijańska (umożliwienie dzieciom uczestnictwa w katechezie i przygotowaniach do sakramentów świętych). W ubiegłym roku wsparcie z funduszu PDMD z Polski otrzymały dzieci z 11. krajów (80 projektów). W tym roku polskie dzieci będą miały możliwość pomóc m.in. rówieśnikom w Rwandzie i Burundi.

Tegorocznej edycji „Dzieci komunijne dzieciom misji” towarzyszy plakat, który nawiązuje do misyjnej natury Kościoła-wspólnoty. Oto wszystkie dzieci świata, bez względu na kolor skóry, przyjmują Jezusa w Eucharystii i dzielą się Nim z innymi. W ten sam sposób dzielą się zwykłym chlebem i troszczą o siebie nawzajem. Nie zamykają się na świat. Do swej wspólnoty mocą miłości przyciągają inne dzieci świata, zwłaszcza te najbardziej głodne, zranione i niekochane. Na obrazku dzieci komunijne przeżywają radość spotkania z Jezusem przy Stole Eucharystycznym razem z dziećmi świata, których cierpienia dostrzegły i których przyprowadziły do Jezusa.

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci (PDMD) jest katolickim stowarzyszeniem dzieci z całego świata, którego celem jest wychowanie najmłodszych w duchu misyjnym i uwrażliwianie na potrzeby ich rówieśników w różnych zakątkach świata.

Dzieci zaangażowane w PDMD nie tylko wspierają dzieło misyjne Kościoła, ale także dają żywe świadectwo wiary w swojej rodzinie i parafii. Interesują się losem rówieśników i niosą im pomoc zarówno duchową, jak i materialną.

W tym roku dzieci komunijne i kolędnicy misyjni pospieszą z pomocą dzieciom m.in. w Burundi i Rwandzie.

ZOBACZ FILM: Jak zostać misjonarzem? Dzieci komunijne dzieciom misji HD

Zobacz więcej MISYJNY DZIEŃ W BIAŁYM TYGODNIU

 

 

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne