Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

 

25 lat temu w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie-Dąbiu ‒ z inicjatywy p. Krystyny Przylepy ‒ powstało ognisko misyjne, które płonie aż do dzisiaj. W niedzielę Dobrego Pasterza 22 kwietnia „Mali Franciszkanie” obchodzili srebrny jubileusz swojej działalności.

To było piękne i wzruszające spotkanie – uroczysta Msza święta, kwiaty, dyplomy i wielu gości, wspomnienia zapisane w trzech pokaźnych kronikach. Z tej parafii nieprzerwanie przez ćwierć wieku szerokim strumieniem płynęła codzienna modlitwa oraz wyrzeczenia ofiarowywane w intencjach misyjnych. Przez ten długi czas „Mali Franciszkanie” uczestniczyli we wszystkich inicjatywach Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci – w spotkaniach formacyjnych, Kolędnikach Misyjnych, w przedsięwzięciu Dzieci komunijne dzieciom misji, w kiermaszach i zadaniach ewangelizacyjnych oraz wielu innych akcjach, którymi wspierali rówieśników w krajach misyjnych. Ich ogromne zaangażowanie wyłania się z każdej kartki opasłych kronik – setki listów z podziękowaniami z Sekretariatu Krajowego PDMD i od misjonarzy, zdjęcia z poszczególnych akcji, przedstawień, nabożeństw i wyjazdów, dyplomy uznania z okazji przeróżnych konkursów i wpisy wielu animatorów, misjonarzy i biskupów z całego świata. To wszystko świadczy o tym, że ich małe franciszkańskie serca były szeroko otwarte na świat misyjny, a z wieloma polskimi misjonarzami nawiązali osobiste przyjaźnie.

„Mali Franciszkanie” ze Szczecina-Dąbia uczestniczyli we wszystkich dziewięciu krajowych kongresach misyjnych dzieci. Te ogólnopolskie wydarzenia mają dla nich szczególne znaczenie, ponieważ to m.in. od nich wyszła prośba o takie spotkanie, która zainspirowała s. Izabelę Rudnicką OP, ówczesną sekretarz Dzieła, do organizowania misyjnych kongresów. Potwierdza to jej list wklejony do kroniki. To ich marzenie spełniło się w roku 1995, kiedy spotkali się w gronie półtora tysiąca przedstawicieli ognisk misyjnych z całej Polski podczas I Krajowego Kongresu Misyjnego Dzieci na Jasnej Górze.

160 lat PDMD na ziemiach polskich to cudowna, olbrzymia mozaika składająca się z takich właśnie małych drogocennych kamyczków historii jak historia „Małych Franciszkanów” ze Szczecina. To właśnie tacy ludzie – proboszczowie, animatorzy, rodzice i dzieci – tworzyli i tworzą historię PDMD w naszym kraju. 

Wierność i wytrwałość szczecińskiego ogniska to również zasługa wspólnoty parafialnej, w szczególności p. Krystyny Przylepy, inicjatorki i animatorki tej grupy, oraz księdza kan. Kazimierza Piaseckiego, który od 20 lat jest proboszczem tamtejszej parafii. Dyrekcja krajowa Papieskich Dzieł Misyjnych uhonorowała ich dyplomami uznania za wieloletnią działalność na rzecz misji.  

W uroczystościach uczestniczyli o. Luca Bovio IMC, sekretarz krajowy Papieskiej Unii Misyjnej, ks. dr Paweł Płaczek, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Archidiecezji, dyrektor Wydziału Wychowania Katolickiego oraz p. Anna Sobiech, sekretarz krajowa Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

Z jubilatami duchowo łączyli się widzowie TVP Szczecin, która transmitowała Mszę świętą. Przewodniczył jej ks. dr hab. Grzegorz Wejman, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, który wygłosił homilię.

 

as / pdmd

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne