Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

 
Na zdjęciu kadr z filmu autorstwa uczniów SP nr 8 w Gliwicach, którzy otrzymali wyróżnienie w kategorii multimedialnej w ogólnopolskim konkursie PDMD  "Moje kolędowanie Misyjne 2017/18 dzieciom w Syrii i w Libanie". 

W dniu 30 kwietnia 2018 r. w dyrekcji krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych w Warszawie jury powołane przez sekretariat krajowy PDMD oceniło prace i wyłoniło zwycięzców Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci pt. „Moje Kolędowanie Misyjne 2017/18 dzieciom w Syrii i w Libanie”.

Konkurs ogłoszony był w Świecie Misyjnym nr 6/2017 i Misyjnych Materiałach Liturgicznych „Kolędnicy Misyjni 2017/2018 dzieciom w Syrii i w Libanie”. Do dnia 31 marca do sekretariatu krajowego PDMD wpłynęło 141 relacji z kolędowania misyjnego, 4 prace plastyczne, 3 pokazy multimedialne i 3 filmy. W ocenie prac, opartej na punktacji, jury brało pod uwagę zgodność z tematem, oryginalność i pomysłowość, zaangażowanie, estetykę oraz pracę zespołową. Zgodnie z regulaminem konkurs rozstrzygnięto w jednej kategorii wiekowej przyznając 3 miejsca w kategorii literacko-fotograficznej oraz 2 wyróżnienia w kategorii multimedialnej.

I miejsce zdobyli Kolędnicy Misyjni z parafii św. Jadwigi w Poznaniu pod opieką ks. Krzysztofa Wąchały SChr za niezwykle pomysłowy i pięknie wykonany album w kształcie złączonych dłoni, bogaty w fotografie i opisy z każdego etapu przygotowania i przebiegu kolędowania, rysunki i świadectwa dzieci kolędujących i przyjmujących – owoc pracy wielu utalentowanych głów i rąk.

II miejsce Jury przyznało ex aequo dwóm grupom:

- Kolędnikom Misyjnym z parafii pw. NMP Wniebowziętej w Kopanicy pod opieką pani Edyty Gabały za pomysłowy i oryginalny „Misyjny Super Box” składający się z trzech elementów: trójwymiarowego loga PDMD, puzzli ze zdjęciami kolędników misyjnych w najważniejszych etapach i miejscach na ich drodze oraz fotorelacji w formie albumu zdjęciowego.

- Kolędnikom Misyjnym ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Zielonce pod opieką s. Gabrieli Chodzińskiej OP za imponujący papierowy różaniec misyjny, którego poszczególne „paciorki” stanowią historię kolędowania misyjnego przedstawioną na zdjęciach, a uzupełnioną opisami, świadectwami i rysunkami dzieci.

III miejsce otrzymali Kolędnicy Misyjni ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu pod opieką pani Honoraty Dzidy za pięknie wykonany album z doskonałymi fotografiami i krótkimi opisami. To wielowątkowa opowieść o przygotowaniach do misyjnego kolędowania, które rozpoczęły się we wrześniu i zaangażowały całą szkolną społeczność, wprowadzając ją w świat dzieci w Syrii i w Libanie (przez spotkania, filmy, konkursy, warsztaty) i mobilizując do duchowej i materialnej solidarności (kiermasz, sprzedaż wypieków), a których ukoronowaniem był udział w misyjnym kolędowaniu.

Wyróżnienie otrzymali Kolędnicy Misyjni ze Szkoły Podstawowej nr 22 w Lublinie pod opieką pani Elżbiety Czarnoty za piękny, zabawny, poetycki i bogato ilustrowany pokaz multimedialny o misyjnym kolędowaniu w szkole i parafii. Drugie wyróżnienie zdobyli Kolędnicy Misyjni ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Gliwicach (Jakub Świątek i Wiktoria Filarska, kl. V) pod opieką pana Krzysztofa Kruszyńskiego za oryginalny i wzruszający film o motywach, przygotowaniach, przebiegu i owocach kolędowania misyjnego w parafii Narodzenia NMP w Gliwicach.

sk pdmd

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne