Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

 Ognisko Misyjne przy parafii pw. Jezusa Miłosiernego i Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej 23 maja br. obchodziło srebrny jubileusz. Do życia powołał je i prowadził nieprzerwanie przez 25 lat katecheta p. Ryszard Krutul.

„Aby misjonarze głosili Ewangelię na całym świecie, potrzebni są ci, którzy tworzą zaplecze” – powiedział w homilii ks. Wojciech Wojtach, dyrektor PDM archidiecezji białostockiej. Ksiądz Wojciech szczególnie podkreślił znaczenie misyjnego zaangażowania ludzi, którzy nie wyjeżdżając na misje, wspierają je w sposób bardzo ofiarny. „Takie zaplecze wśród dzieci i młodzieży w Czarnej Białostockiej stworzył wasz katecheta p. Ryszard Krutul” – powiedział kaznodzieja.

Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią w kościele pw. Jezusa Miłosiernego. Na uroczystość przybyły dzieci i młodzież, ich rodzice i opiekunowie, a także przyjaciele i reprezentanci instytucji świeckich i kościelnych.

Po Mszy św. w siedzibie gościnnej Szkoły Podstawowej nr 2 przygotowano część artystyczną. Akademia, wspomnienia z 25. lat działalności ogniska, spektakl teatralny i zwiedzanie wystawy poświęconej jubilatom. Z okazji jubileuszu p. Ryszard Krutul został m.in. uhonorowany specjalnym dyplomem uznania za szczególne zasługi dla Papieskiego Dzieła Misyjnego w Polsce, który w imieniu Dyrekcji Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych wręczyła Anny Sobiech, sekretarz krajowy PDMD.

Temu misyjnemu wydarzeniu towarzyszył również Archidiecezjalny Plastyczny Konkurs Misyjny, który na tym spotkaniu został rozstrzygnięty, a jego laureatom wręczono nagrody.

Ostatnim punktem programu był poczęstunek, podczas którego dzielono się wspomnieniami. „Wszystko zaczęło się już w latach siedemdziesiątych – przypomniał obecny na uroczystości ks. Bogusław Kieżel. – Spotykaliśmy się wówczas na misyjnych wieczernikach”. W tych wieczernikach uczestniczył także uhonorowany katecheta. W jego życiu i pracy umiłowanie Kościoła i poczucie odpowiedzialności za głoszenie Ewangelii zaowocowało m.in. powołaniem misyjnego ogniska. Potrafił rozpalić w sercach swoich wychowanków miłość do misji i pragnienie działania na rzecz dzieci w krajach misyjnych. Każdego roku włączał się w ogólnopolskie inicjatywy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Uczestniczył w krajowych i diecezjalnych kongresach, przygotowywał misyjne inscenizacje, kiermasze, dekoracje, wystawy, a także inscenizacje teatralne, do których często sam pisał scenariusze. W ten sposób animował nie tylko środowisko lokalne, ale z ideą misyjną docierał do znaczenie szerszych kręgów. Razem z dziećmi wystawiał spektakle i montaże słowno-muzyczne na kongresach diecezjalnych w Świętej Wodzie i podczas archidiecezjalnych pielgrzymek dzieci komunijnych w Sokółce.

 Działania p. Ryszarda od lat wspiera Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej oraz Proboszcz parafii pw. Jezusa Miłosiernego w Czarnej Białostockiej.

as pdmd

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne