Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

 
Szkoła podstawowa w Puri, Indie. fot. M. Łoboda 

W archidiecezji poznańskiej ruszyła kolejna edycja międzyszkolnego plastycznego konkursu misyjnego, który w tym roku przebiega pod hasłem „Mój szkolny kolega ze Szkoły Beatrix w Indiach”.

W tym roku przypada setna rocznica urodzin polskiego misjonarza o. Mariana Żelazka SVD, który przez długie lata posługiwał w Indiach. „Szkoła w Beatrix to jedno z jego wielu dzieł. Stąd pomysł, aby postać i posługę tego wspaniałego misjonarza przybliżyć polskim dzieciom i młodzieży – wyjaśnia p. Honorata Dzida, inicjatorka przedsięwzięcia. – Szkoła Beatrix jest fenomenem na skalę światową, ponieważ uczą się w niej dzieci z rodzin dotkniętych trądem z różnych rejonów Indii. To przełom w traktowaniu osób trędowatych w tym kraju. Konkurs będzie dobrą okazją do porozmawiania z dziećmi na temat odrzucenia rówieśniczego”.

Pomysł zainicjowany w poznańskiej Szkole Podstawowej nr 3, po raz kolejny wprowadzi uczniów wielu szkół w temat, który będzie kontynuowany przy projektach Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Wątek odrzucenia z powodu choroby, niepełnosprawności czy przynależności plemiennej – w szkole, rodzinie i innej społeczności – będzie podjęty przy omawianiu papieskich projektów w Rwandzie i Burundi, które wesprą tegoroczni kolędnicy misyjni z całej Polski.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w trzech kategoriach wiekowych, a przebiegać będzie w dwóch etapach. Najpierw dzieci we własnych placówkach poznają postać o. Mariana Żelazka i problemy, z którymi borykają się ich rówieśnicy w Indiach. Podczas katechez, korzystając z materiałów Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, będą mogły wykazać się wiedzą, empatią i talentem, przedstawiając temat w pracy plastycznej (najmłodsi w formacie A4, starsi – w formacie A3) Najlepsze prace z danej szkoły wezmą udział w drugim międzyszkolnym etapie, z którego zostaną wyłonieni zwycięzcy. Na zgłoszenia i prace organizatorzy czekają do 15 października br. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród przewidziano na 24 października w Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu. Więcej informacji o konkursie na stronie organizatorów http://www.sp3poznan.pl/index.php/z-zycia-szkoly/820-miedzyszkolny-konkurs-misyjny-moj-szkolny-kolega-ze-szkoly-beatrix-w-indiach

Przedsięwzięcie to honorowym patronatem objął Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki oraz misjonarze ze Zgromadzenia Słowa Bożego, a także pani Minister Beata Kempa, która w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów kieruje Departamentem Pomocy Humanitarnej. 

Międzyszkolne konkursy i olimpiady misyjne to doskonały sposób animacji, formacji oraz integracji społeczności lokalnej. To bardzo konkretne wprowadzenie w życie wskazań papieża Franciszka w kontekście przygotowań do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego (październik 2019). W swoim liście apostolskim z 22 października 2017 r. papież mocno podkreślał, aby budzenie misyjnej świadomości i zapału dokonywało się nie przez wydarzenia na szczeblu krajowym, ale na szczeblu lokalnym – w rodzinach, parafiach i diecezjach.

as/PDMD

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne