Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

 

W pierwszy piątek października w wielu krajach świata dzieci przez jedną godzinę adorują Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, prosząc Go o pokój w rodzinach i na całym świecie. Za przykładem trójki pastuszków z Fatimy – Hiacynty, Franciszka i Łucji – biorą do ręki różaniec. To inicjatywa Światowego Apostolstwa Fatimskiego, do którego 11 lat temu przyłączyły się również dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego.

Inspiracją do Światowej Dziecięcej Eucharystycznej Godziny Świętej  była historia trójki dzieci z Fatimy, którym objawiła się Matka Boża. Maryja przekazała małym pastuszkom, że świat pogrążony w niesprawiedliwości i przemocy może uratować nawrócenie, pokuta i szczera modlitwa. „Módlcie się o pokój i sprawiedliwość w świecie, aby ustały wojny i akty nienawiści” – usłyszały dzieci z ust Niepokalanej.

Dziś za przykładem fatimskich pastuszków miliony dzieci na całym świecie podejmują „misję ratunkową”. Czynią to w bardzo prosty sposób: biorą do ręki różaniec i klękają do modlitwy. Modlą się o pokój i miłość w rodzinach i we wszelkich innych relacjach społecznych, także na poziomie międzynarodowym. 

Do tej modlitwy dołączają także mali misjonarze z Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, którzy wiedzą jak wielu ich rówieśników w różnych częściach świata cierpi z powodu wojen, konfliktów i innych aktów nienawiści. Choć nie znają ogromu ich cierpienia ani dokładnych statystyk, to od lat na różne sposoby niosą im cichą, lecz skuteczną pomoc.

W pierwszy piątek października przed Najświętszym Sakramentem wspólnie z dziećmi świata modlą się o pokój kardynałowie, biskupi, kapłani, nauczyciele i całe rodziny. Miejsca, w którym wszyscy gromadzą się na modlitwę – czy we wspaniałej katedrze, kościele parafialnym czy też wioskowej kaplicy – nie są ważne. Ważne jest to, że tak jak miliony dzieci w Afryce, Azji, Oceanii, Europie i w obu Amerykach otaczają świat modlitwą w intencji pokoju w swoich rodzinach i w rodzinach na całym świecie.

as/pdmd 

 ___ 

Aby uczestniczyć w Światowej Dziecięcej Godzinie Świętej:
– Należy przyjść do kościoła/kaplicy przed Najświętszy Sakrament (jeśli nie ma takiej możliwości, można modlić się w domu);
– odmówić modlitwę „Anioła Pokoju” i zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi;
– odmówić różaniec misyjny w intencji pokoju, rodzin i kapłanów na świecie.

Przed adoracją Najświętszego Sakramentu można przygotować procesję z figurką Matki Bożej z Fatimy i pastuszkami lub też krótką inscenizację nt. objawień maryjnych w Fatimie. W ten sposób pomożemy uczestnikom mocniej przeżyć wspólną modlitwę, doświadczyć wagi tej modlitewnej misji pokoju, a także jedności z dziećmi świata i papieżem jako głową całego Kościoła powszechnego.

Modlitwy do pobrania: Do przygotowania procesji z figurą Matki Bożej potrzebne będą:
◦  Figura Matki Bożej Fatimskiej;
◦  Korona-girlanda dla figury Matki Bożej;
◦  Różaniec misyjny; 
◦  Flagi i sztandary (grupy apostolskiej, szkoły itp.) 
◦  Dzieci przebrane w stroje dzieci-pastuszków z Fatimy; 
◦  Dzieci w strojach  regionalnych; 
◦  Dzieci w strojach reprezentujących 5 kontynentów świata; 
◦  Kosz z dziecięcymi prośbami/intencjami.

   Więcej informacji na http://www.childrenoftheeucharist.org 

   Zob. artykuł "Otulcie świat modlitwą"  

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne