Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

 

Tuż przed Niedzielą Misyjną trwa „misyjny raban”. Grupa dzieci i młodzieży z Kwielic dźwiękiem budzika, piosenką i fraszką budzi do misji mieszkańców swojej parafii.

„Z misyjnym budzikiem odwiedzamy mieszkańców parafii, aby przypomnieć im o tym wyjątkowym dniu, jakim jest Niedziela Misyjna – informuje s. Celina Torończak, jadwiżanka, inicjatorka akcji. „Misyjny budzik” dzieci z Kwielic i Grębocic (diecezja zielonogórsko-gorzowska) zainicjowały trzy lata temu. Odtąd fraszką i piosenką zachęcają do misyjnego zaangażowania i lektury czasopism misyjnych. Misyjny budzik zabierają również do szkoły, aby rówieśnikom opowiadać o swojej pasji i doświadczeniach „budzikowych wypraw”.

W archidiecezji katowickiej dzieci postawiły na słodkości w myśl staropolskiego powiedzenia „przez żołądek do serca”. „Z okazji Niedzieli Misyjnej wypiekamy dla parafian w Lubomi «ciasteczka z misją». Podzieliliśmy się na grupy: jedna zbiera orzechy do kremu i łuska je, druga piecze babeczki, a trzecia szuka cytatów, wycina je i pakuje w sreberka. W poniedziałek wszyscy się spotkamy. Rodzice zaoferowali, że od rana będą robić krem i nakładać na babeczki. Po południu młodzież zajmie się pakowaniem, owijaniem w celofan i zawiązywaniem wstążeczek w kolorach misyjnych. – opowiada pani Halina Nowak, opiekunka ogniska misyjnego. – Dobre słowo i mała słodka «pyszność» to nasz sposób pozyskiwania nowych przyjaciół dla misji. Mamy też kiermasz rękodzieł”.

Przez teatr do misji „pociągają” innych członkowie Misyjnej Jutrzenki ze Skoczowa (diecezja bielsko-żywiecka). Aktorskie i muzyczne talenty oddają sprawom misji nie tylko dzieci, ale całe rodziny. Przedstawienia tej grupy, która działa nieprzerwanie od 30 lat, budzą w mieszkańcach Skoczowa całą gamę emocji – od wzruszenia po serdecznych śmiech. „Jutrzenkowi” misjonarze potrafią zmobilizować parafian do realizacji coraz to nowych pomysłów, które integrują, formują i napełniają duchem misyjnym. Dzięki temu Niedziela Misyjna w ich parafii jest wielkim, rodzinnym świętem.

Wystawy, gazetki, festiwale piosenki misyjnej, konkursy artystyczne, inscenizacje, pokazy, czytanie bajek misyjnych dla młodszych kolegów i koleżanek oraz kiermasze to przykładowe inicjatywy dzieci na rzecz misji w społeczności uczniowskiej. Wspólnym mianownikiem tych przedsięwzięć jest świadomość i radość bycia uczniem Jezusa i przynależność do Kościoła rozsianego po całym świecie oraz pragnienie czynnego udziału w życiu i misji tej wspólnoty. 

Wreszcie ostatni i główny aspekt zaangażowania w tym szczególnym czasie – liturgia Mszy św. w Niedzielę Misyjną, którą dzieci przygotowują w każdej parafii nie tylko w Polsce. Słowami, gestami, strojami i kolorami podkreślają solidarność z mieszkańcami wszystkich kontynentów, jedność i powszechność Kościoła oraz pragnienie dzielenia się „wiarą i chlebem”. Ten sam cel mają ciekawie przygotowane dekoracje ołtarzy i aktywizujące misyjne nabożeństwa różańcowe. Nie jest to próżny popis umiejętności i talentów. Jest w tym wielka miłość i oddanie sprawom misji. Dostrzegając te starania i prace dzieci, parafianie głębiej i piękniej przeżywają prawdę o Kościele jako wspólnocie wiary, nadziei i miłości, którą mogą i powinni się dzielić.

Wymienione inicjatywy to zaledwie kropelki wielkiego morza misyjnego zaangażowania dzieci w obchody Niedzieli i Tygodnia Misyjnego w lokalnych środowiskach. Tam, gdzie zakorzeniło się Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, wrze od zapału i pomysłów, jak ubogacić ten wyjątkowy dla wszystkich dzień solidarności z Papieżem we wspólnej trosce o misje. Dzieci nie odliczają dni do Niedzieli Misyjnej. One są prawdziwym misyjnym budzikiem w samym sercu Kościoła!

as/pdmd

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne