Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

 

W szkołach i parafiach całej Polski rozpoczęły się przygotowania do misyjnej kolędy. W tym roku dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego będą pomagać rówieśnikom w Burundi i Rwandzie.

Kolęda misyjna to propozycja dla rodzin, wspólnot parafialnych i szkół na czas Adwentu i Bożego Narodzenia. Głównymi bohaterami tego przedsięwzięcia są dzieci, których wspierają rodzice, dziadkowie, starsze rodzeństwo, animatorzy, nauczyciele i duszpasterze. „Nic tak nie ożywia i nie integruje parafii jak misyjne kolędowanie” – wyjaśnia ks. Bogdan Kozioł, proboszcz parafii w Leopoldowie (diecezja siedlecka).

Kolędowanie misyjne niesie dobro zarówno tym, którzy kolędują, jak i tym, którzy kolędników przyjmują, ale także tym, którzy czekają na wsparcie – misjonarzom i dzieciom w w krajach misyjnych. We wszystkich tych zabiegach chodzi o radość, ożywienie i dzielenie się wiarą, edukację, wsparcie dla misji i podtrzymywanie polskich tradycji.

Materialne owoce kolędowania trafią do misjonarzy odpowiedzialnych za projekty zgłoszone w tym roku do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Są to projekty ochrony życia, edukacji i formacji chrześcijańskiej dla burundyjskich i rwandyjskich dzieci do 14. roku życia.

Tym razem zaskoczeniem dla rodzin oczekujących na kolędników może być postać kozy. Jej obecność w zespole nie jest przypadkowa. Nawiązuje do projektów wspierających szkoły i ośrodki w przeciwdziałaniu skutkom głodu i niedożywienia wśród najmłodszych. „Dzieci przychodzące na lekcje często są tak głodne i chore, że nie są w stanie brać w nich udziału – opowiada o. Emmanuel Manirakiza z diecezji Bururi. – W sytuacji tak wielu niedożywionych uczniów kozy i ogródek warzywny jest pilniejsza potrzebą niż tablica i krzesła”. Stąd w wielu projektach misjonarzy z tych dwóch krajów pojawia się prośba o pomoc w zakupie kóz i nasion. Dla wychowanków sierocińców dwie kozy to bilet do samodzielności.

Każdy chrześcijanin pragnie usłyszeć Jezusowe „Byłem głodny, a nakarmiliście Mnie”. Kolędnicy misyjni nie tylko w tej potrzebie przyjdą z pomocą „tym najmniejszym”, czyli w tym wypadku najmniej widocznym i słyszanym, ale wyjdą także naprzeciw innym głodom i brakom. Wiele tegorocznych projektów skierowanych jest bowiem na pomoc dzieciom niepełnosprawnym, które żyją w opłakanych warunkach, odrzuconym lub odciętym od życia społecznego. Czasem bardzo proste zabiegi mogą zniwelować ból fizyczny, a przede wszystkim ten psychiczny związany z odrzuceniem i brakiem nadziei. Na opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi i odrzuconymi, których życie i godność jest zagrożona, misjonarze otrzymają środki zebrane przez polskich kolędników.

Dowiedz się więcej (link)


Scenariusze katechezy, jasełek, scenki kolędowania i nabożeństwa, obrzęd posłania i liturgia Mszy św. na Misyjny Dzień Dzieci. Na płycie CD pokazy multimedialne! Pamiątka kolędowania misyjnego "poD3muj" w TRÓJWYMIARZE! Składana bombka z błogosławieństwami!


    Tegoroczna pamiątka przypomina o naszej roli w przedsięwzięciu Kolędników Misyjnych
–   „PoD3muj" to wezwanie do ofiarowania trudów kolędowania, radości spotkania, modlitwy
  i daru materialnego dla ponad 500 tys. dzieci w Rwandzie i Burundi.

Forma bombki 3D to również wyraz tego, że naszą troską ogarniamy CAŁOŚĆ
potrzeb dzieci wspierając  ich edukację, ochronę życia i formację chrześcijańską.
Papieskie Dzieło Misyjne  Dzieci, Kolędnicy Misyjni 
wciąż są otwarci na współpracę. 

  (s. Katarzyna Murawska FMM, sekretariat krajowy PDMD) 
 

 

 

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne