Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

 
fot. Kolędnicy Misyjni - Schola "Muzyczni dla misji" z Parafii św. Franciszka w Kielcach, fot. Grażyna Choma 

 6 stycznia katolickie dzieci na całym świecie łączą się w modlitwie za Kościół i jego misyjne dzieło oraz za papieża i misjonarzy, ale przede wszystkim za swoich rówieśników z całego świata.

 Światowy Dzień Misyjny Dzieci ustanowił papież Pius XII w roku 1950. Polecił wszystkim wiernym obchodzić go w uroczystość Objawienia Pańskiego lub w najbliższą tej dacie niedzielę. Od tamtej pory 6 stycznia każdego roku Ojciec Święty składa życzenia małym misjonarzom. Przypomina przy tym wszystkim wiernym, że najmłodsi są wspaniałymi głosicielami Dobrej Nowiny w rodzinie, szkole i parafii, a dobro płynące z ich zaangażowania dociera do najdalszych zakątków świata.

 „Światowy Dzień Misyjny Dzieci zobowiązuje „dziecięcych misjonarzy” do niesienia światła solidarności szczególnie tam, gdzie wyjątkowo gęste są ciemności ubóstwa, cierpienia i wojny”. Jan Paweł II – 6 stycznia 2002 r.

„Pod hasłem Dzieci pomagają dzieciom Papieskie Dzieło Misyjne realizuje tysiące dzieł solidarności, wychowuje dzieci, by wzrastały w duchu otwarcia na świat i były wrażliwe na problemy swoich rówieśników żyjących w trudnych sytuacjach”. Benedykt XVI, 6 stycznia 2006 r.

 „Objawienie Pańskie jest Misyjnym Dniem Dzieci ustanowionym z inicjatywy Papieskiego Dzieła Misyjnego. Wiele dzieci w parafiach jest promotorami gestów solidarności ze swoimi rówieśnikami i w ten sposób poszerzają horyzonty swego braterstwa. Kochane dzieci i młodzieży, poprzez swoją modlitwą i swoje zaangażowanie współpracujecie w misji Kościoła. Dziękuję wam i błogosławię”. Papież Franciszek 6 stycznia 2014 r.

 Tego dnia widać szczególne zaangażowanie małych misjonarzy PDMD, zwłaszcza poprzez pięknie przygotowaną liturgię Mszy św. i dekorację kościoła. Solidarność ze wszystkimi dziećmi świata podkreślana jest chociażby przez stroje lub kolory symbolizujące 5 kontynentów. Dla kolędników misyjnych to często dzień podsumowania i dziękczynienia za kolędowanie, choć zdarza się, że kolędowanie odłożone jest z różnych względów na późniejsze dni stycznia.

 Pięknym zwyczajem związanym z Misyjnym Dniem Dzieci jest odnawianie przyrzeczeń małego misjonarza i uroczyste przyjmowanie do Dzieła jego nowych członków. Z czasów przedwojennych zachował się również zwyczaj odprawiania nabożeństwa misyjnego czuwania przy żłóbku lub przedstawiania misyjnych jasełek dla parafian. Misyjne bale karnawałowe i spotkania też nie należą do rzadkości.

 Od roku 1984 dzień 6 stycznia w naszym kraju jest również dniem modlitwy za polskich misjonarzy oraz wspierania Centrum Formacji Misyjnej. A od roku 2011 dzieci z PDMD angażują się także w Orszak Trzech Króli.

 

 as/pdmd

 

Kolędnicy Misyjni - wypowiedzi dzieci

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne