Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

 

12 stycznia 2019 roku w Jabłonowie Pomorskim odbyło się III Spotkanie Kolędników Misyjnych Diecezji Toruńskiej, w którym udział wzięło 26 grup Kolędniczych z Drużyn, Grodziczna, Brudzaw, Kruszyn, Unisławia oraz Jabłonowa Pomorskiego.

Wydarzenie rozpoczęło się koncertem kleryckiego zespołu muzycznego „Synowie” z Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Następnie swoje świadectwo wygłosił misjonarz z Tanzanii Ditrick Sanga. Na zakończenie tej części wspólnego kolędowania grupa kolędnicza z Jabłonowa Pomorskiego wystawiła scenę „Dzieciom w Rwandzie i Burundi”.

Kolejno grupy dzieci i młodzieży kolorowym orszakiem, udały się na mszę świętą do kościoła pw. Chrystusa Króla w Jabłonowie Pomorskim, której przewodniczył Biskup Pomocniczy Diecezji Toruńskiej Józef Szamocki w koncelebrze ks. Ditricka Sanga, ks. Dziekana Grzegorza Tworzewskiego, ks. Prałata Jana Kufla oraz ks. Kanonika Marcina Labuhna. Swoim śpiewem mszę świętą uświetniła scholka parafialna pod kierunkiem s. Dominiki, p. Barbary Kopaczewskiej oraz p. Małgorzaty Strzeleckiej.

Po mszy dokonano rozstrzygnięcia konkursu na najlepiej ubraną grupę kolędniczą oraz na najładniejszą gwiazdę kolędniczą. Jury w składzie: przedstawiciel Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci Krzysztof Kopania, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Małgorzaty Sulek w Drużynach Kamila Sobiech, Katechetka ze Szkoły Podstawowej w Kruszynach Anna Bukała, Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim Justyna Prajs oraz pracownik Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Iga Czepkowska dokonało następującego wyboru. W konkursie na najlepiej ubraną grupę kolędniczą I miejsce zajęła grupa z parafii Chrystusa Króla w Jabłonowie Pomorskim, której opiekunem była p. Barbara Czachor, II miejsce zajęła także grupa z jabłonowskiej parafii pod kierunkiem p. Małgorzaty Strzeleckiej, a i III miejsce należało do grupy z parafii Chrystusa Króla w Jabłonowie Pomorskim, której opiekunem była p. Aneta Konicka. W tej kategorii przyznano także nagrodę specjalną ufundowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysława Górskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniewa Mikulicza, którą jest wycieczka dla całej grupy. Tę wyjątkową nagrodę, z rąk Pana Burmistrza i Pana Przewodniczącego, otrzymała zwycięska grupa pod kierunkiem p. Barbary Czachor. W konkursie na najładniejszą gwiazdę kolędniczą I miejsce przyznano grupie z parafii Chrystusa Króla w Jabłonowie Pomorskim, której opiekunem była p. Barbara Czachor, II miejsce zajęła także grupa z parafii Chrystusa Króla w Jabłonowie Pomorskim pod kierunkiem siostry Rajmundy, III miejsce należało również do grupy z parafii Chrystusa Króla w Jabłonowie Pomorskim, której opiekunem była p. Monika Dąbrowska.

Po mszy świętej Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Zbigniewem Mikuliczem i Wiceprzewodniczącą Rady Aleksandrą Juszkiewicz na ręce Jego Ekscelencji Biskupa Józefa Szamockiego, w podziękowaniu za przybycie do Jabłonowa Pomorskiego, wręczyli uroczysty adres okolicznościowy. Podziękowania skierowano także na ręce ks. Dziekana Grzegorza Tworzewskiego, który jest pomysłodawcą tychże spotkań.

Na przybyłych gości czekał poczęstunek przygotowany przez Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim, natomiast na zakończenie Ks. Dziekan Grzegorz dla wszystkich uczestników spotkania przygotował słodkie paczki. Serdeczne podziękowania składamy także Iwonie i Dariuszowi Prokopczyk, którzy przygotowali ciepły posiłek dla kolędników, dziękujemy Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim p. Annie Berent wraz z obsługą za udostępnienie szkoły i pomoc w wydawaniu posiłku.

Gratulujemy wszystkim przybyłym ciekawych pomysłów, pięknych gwiazd i ubiorów. Do zobaczenia za rok!

 Iga Czepkowska

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne