Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

 

 

Dziś w całym Kościele rozpoczął się Wielki Post, czas odnowy wiary, nadziei i miłości. Dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego nabierają „wiatru w żagle”.

W tegorocznych misyjnych materiałach wielkopostnych dla dzieci Sekretariat Krajowy PDMD zachęca do rozważania DROGI KRZYŻOWEJ pt. „Posłani w mocy Ducha Świętego”. Ma ona formę podróży z DUCHEM ŚWIĘTYM, który „napędza żagle duszy”.

"Przygotowując materiały na Wielki Post, zaufaliśmy wielowiekowej, duchowej tradycji Kościoła oraz Duchowi Świętemu, że otworzy przed nami  „niezmierzone horyzonty misji” i pozwoli z odwagą „wypłynąć na głębię” – wyjaśnia s. Katarzyna Murawska FMM z Sekretariatu Krajowego PDMD. Proponujemy dzieciom i animatorom, by wykorzystali przygotowane przez nas grafiki i teksty do niecodziennej formy duchowej pracy na czas Wielkiego Postu. Na żeglarzy czekają „niezmierzone horyzonty misji” i fascynujące przygody, zmaganie ze sobą i trudnościami z zewnątrz".

Taką drogę dzieci (i nie tylko dzieci) będą podejmować w Wielkim Poście każdego dnia (z wyjątkiem niedziel), zatrzymując  się przy jednej stacji drogi krzyżowej. Podejmą też posłanie, do którego zainspiruje je sam Duch Święty.

Ten misyjny program wielkopostny dla dzieci jest jednym z etapów przygotowania do NADZWYCZAJNEGO MIESIĄCA MISYJNEGO (październik 2019). Zaakcentowano w nim DUCHOWOŚĆ POSŁANIA. Wyruszając w misyjną drogę, każdy misjonarz otrzymuje KRZYŻ – „dowód miłości Boga”. Misjonarz nie jest posłany tylko raz, w momencie celebracji, ale każdego dnia żyje posłaniem, które otrzymał od Chrystusa. Nie jest też sam – jest z nim Duch Święty i wspólnota Kościoła, która się za niego modli i wspiera duchowo i materialnie. To Duch Święty posyła mu dobre natchnienia i „kieruje” jego krokami. To On wspiera głoszenie misjonarza i działa w nim i przez niego wielkie rzeczy" – wyjaśniają autorzy programu.

Droga krzyżowa „Posłani w mocy Ducha Świętego” (z propozycjami do aktywizacji) autorstwa Edyty Gabały znajdują się w tegorocznych Misyjnych Materiałach Liturgicznych na Wielki Post 2019. Materiały te można wykorzystać przygotowując nabożeństwo w kościele z udziałem dzieci lub podczas rekolekcji wielkopostnych.

 W „Świecie Misyjnym” nr 2/2019 Droga krzyżowa „Posłani w mocy Ducha Świętego” zamieszczona jest w formie „kart” z misyjnymi wyzwaniami (str. 17-20). Każdego dnia może dziecku może towarzyszyć jedna karta, która pozwoli mu zatrzymać się przy kolejnej stacji drogi krzyżowej Jezusa. Do właściwego zrozumienia zawarte na niej treści potrzebna jest historia związana z daną stacją drogi krzyżowej, którą należy odnaleźć na wcześniejszych stronach czasopisma (str. 4-5).

"Karty są niewielkie i z powodzeniem mogą towarzyszyć dzieciom w różnych chwilach dnia, przypominając o misyjnym zaangażowaniu w dzieło zbawienia i podjęciu własnej „małej cząstki” odpowiedzialności misyjnej – podkreśla s. Katarzyna Murawska FMM.

 

 

Program PDMD na Wielki Post można śledzić na facebook’owym profilu Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

Wielki Post jest dla dzieci zrzeszonych w ogniskach misyjnych PDMD czasem szczególnej pamięci o rówieśnikach w krajach misyjnych i budzenia do misyjnego zaangażowania innych w parafii i szkole. Dlatego obok nabożeństw drogi krzyżowej dzieci z ognisk przygotowują montaże słowno-muzyczne, misteria Męki Pańskiej i adoracje krzyża. Od kilku lat biorą też udział w akcji, "MISJONARZ NA POST" i pamiętają o polskich misjonarzach podczas II Niedzieli Wielkiego Postu, zwanej "Niedzielą Ad Gentes". W ich szerokim wachlarzu twórczości dla misji znajdą się także kiermasze palemek i wielkanocnych stroików.

as/pdmd

 

  

 

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne