Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

 

Kilkaset osób z różnych stron diecezji wzięło udział w VI Kongresie Misyjnym Archidiecezji Katowickiej. Wydarzenie odbyło się w Orzeszu-Gardawicach, w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego. Uczestnicy kongresu tradycyjnie w swoich strojach uwzględnili elementy kolorystycznie nawiązujące do misyjnych oznaczeń kontynentów.

Mszę św. dla uczestników kongresu odprawił bp Grzegorz Olszowski. - Im jesteś bardziej grzeszny, bardziej słaby, im bardziej słaba jest twoja wiara, tym lepiej dla sprawy Bożej. Bo Pan Bóg będzie działał, a nie ty - mówił biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej. Przypomniał przy tym nakaz Jezusa, który powiedział do uczniów po zmartwychwstaniu: "Idźcie i głoście Ewangelię!". - Słabości i nasze grzechy nie przeszkadzają Panu Bogu w tym, żeby nas zaprosić do współpracy z Nim w głoszeniu Dobrej Nowiny - przekonywał.

Kongres odbył się już po raz 6. i był okazją do wspólnej modlitwy i wymiany doświadczeń osób z różnych grup misyjnych. Do Gardawic licznie przybyli dzieci i dorośli.

Była to też okazja do spotkania z przedstawicielami Fundacji "Okuliści dla Afryki". - Często współpracujemy z misjonarzami z różnych krajów misyjnych, którzy zapraszają nas do siebie - wyjaśnia Marta Hajduga z fundacji. - W ten sposób wolontariusze, okuliści i optometryści badają pacjentów, a potem wydają im krople lub okulary - dodaje Martyna Sulska. To dlatego co jakiś czas fundacja organizuje ogólnopolską zbiórkę okularów - te trafiają do Afryki do najbardziej potrzebujących.

Podczas kongresu nie zabrakło aktywności dla dzieci. Dla najmłodszych przygotowano grę terenową - do rozwiązania był quiz misyjny. Najlepsi i najszybsi okazali się członkowie koła misyjnego z parafii św. Wawrzyńca w Rybniku.

Tegoroczny kongres odbył się pod hasłem: "Ochrzczeni i posłani". Choć sobotnia aura nie sprzyjała spotkaniom, w Gardawicach panowała ciepła i radosna atmosfera. To za sprawą gospodarzy. Od dwóch lat proboszczem w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego jest ks. Ireneusz Kliche. Kapłan przez 8 lat pracował na misjach w Argentynie, w prowincji Chaco. - Misjonarzem się jest przez całe życie - podkreślał, wyrażając ogromną radość z tego, że całe środowisko misyjne archidiecezji spotkało się w jego parafii.

Po Mszy św. uczestnicy kongresu uroczyście przemaszerowali w asyście straży pożarnej i policji na okoliczny stadion LKS Gardawice. Tam zjedli posiłek i mogli kupić rękodzieło oraz gadżety misyjne.

W wydarzeniu wzięły udział także przedstawicielki Papieskich Dziel Misyjnych - Anna Sobiech oraz s. Katarzyna Murawska, franciszkanka misjonarka Maryi. - Cieszymy się, że możemy tu być i obserwować dzieci oraz podpowiadać im, jak jeszcze lepiej i bardziej mogą zaangażować się w pomoc misyjną, m.in. wobec swoich rówieśników - mówiły zgodnie. Obie zaprezentowały także najnowszy numer pisma dla dzieci pt. "Świat Misyjny", który jest poświęcony w całości Japonii.

Zadowolenia z udanego spotkania nie krył ks. Grzegorz Wita, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Archidiecezji Katowickiej. Zapraszał też na kolejne wydarzenia. Jednym z nich jest rajd misyjny 15 czerwca. Z kolei w październiku, podczas Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, odbędzie się II Metropolitalny Kongres Misyjny w opactwie cystersów w Rudach Raciborskich.

Agnieszka Skrzypczyk /Radio eM

https://www.radioem.pl/doc/5510218.Bp-Olszowski-do-przyjaciol-misji-Idzcie-i-gloscie-Ewangelie

 

 

 

  

 

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne