Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

 

„Duch Święty posyła nas" – pod takim hasłem zakończył się w Pliszczynie V Kongres Misyjny Dzieci Archidiecezji Lubelskiej. W spotkaniu wzięło udział ponad 400 dzieci wraz z animatorami, rodzicami i duszpasterzami.

- „Nie oczekujmy na lepsze czasy ani na mocniejsze wiatry, bo tu i teraz Chrystus kieruje do nas swoje wezwanie, a Duch Święty nas posyła" – powiedział podczas homilii arcybiskup metropolita lubelski Stanisław Budzik. Przywołując postacie św. Pawła i św. Jadwigi Królowej arcybiskup zwrócił uwagę, że święci uczą nas, że każda sytuacja jest dobra, aby czynić dobro i głosić Ewangelię z radością i zapałem.

Do kongresowego spotkania dzieci z ognisk i grup misyjnych przygotowywały się pilnie przez cały rok. Na dowód swojego zaangażowania przywiozły latawce – symbol lekkości, lotności i podatności na moc i działanie Ducha Świętego. Ich prace można było podziwiać na kongresowej wystawie, a najciekawsze zostały nagrodzone.

Mali misjonarze mieli okazję spotkać się z dorosłymi misjonarzami –  m.in. z s. Reginą Park FMM z Korei Południowej, o. Emmanuelem Noufe z Burkina Faso i o. Mariuszem Bartuzi ze Zgromadzenia Ojców Białych, a także s. Anafridą Biro i innymi siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Białych. Na spotkaniu były również przedstawicielki Sekretariatu Krajowego Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci – s. Katarzyna Murawska FMM i p. Anna Sobiech.

Podczas krótkiej katechezy animatorki z sekretariatu krajowego PDMD wprowadziły uczestników w program papieża Franciszka na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Misyjność zaczyna się od przyjęcia żywego słowa kochającego Boga Ojca – przekonywała s. Katarzyna Murawska FMM.  To moc Jego miłości uzdalnia nas do bycia misjonarzami dla ludzi na całym świecie, a Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci daje nam w tej misji nieograniczony «zasięg». Modlitwa 5 palców papieża Franciszka to sposób, by modlitwą ogarnąć cały świat, a przez uczynki miłosierdzia i uczestnictwo w PDMD dzielić się «chlebem i wiarą» z dziećmi całego świata.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy kongresu otrzymali książeczki z modlitwą papieża Franciszka oraz symboliczną „łapką", która będzie im przypominać o Bożej miłości, o mocy modlitwy i radości misyjnego zaangażowania.  

„Takie wydarzenia budzą i odnawiają zapał misyjny – podkreślił ks. Wojciech Rebeta, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w archidiecezji lubelskiej – Są po to, aby dzieci mogły zobaczyć, że nie są osamotnione w swoim misyjnym zaangażowaniu i aby mogły zaczerpnąć misyjny entuzjazm od siebie nawzajem oraz od «całej armii» wolontariuszy i animatorów, którzy na co dzień zajmują się sprawami misyjnymi".

 

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne