Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

 

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny (październik 2019) mocno naznaczył czas formacji misyjnej dzieci w roku szkolnym 2019/2020. Ponagleni słowami papieża Franciszka o misyjne „obudzenie” pomagamy dzieciom w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o tożsamość ucznia Jezusa, jego miejsce i misję w świecie. Posłużą temu niezwykle dziś rozbudzające wyobraźnię tematy z dziedziny astronomii i mikrobiologii. 

W tegorocznych materiałach prezentujemy ciekawe postaci misjonarzy naukowców, którzy wykorzystywali i rozwijali talenty dane im przez Boga, by poznawać dzieło stworzenia, służąc tym samym człowiekowi i Ziemi, która jest żywym domem ludzkości. Wielu z nich z zachwytem przewidywało ogrom Wszechświata i „skarby” ukryte w najmniejszych organizmach. Potrafili budować mosty spotkania z ludźmi innych kultur i religii, prowadzić dialog, a tym samym umożliwić im poznanie Chrystusa. Znajdziemy tu zatem postać o. Mateo Ricciego, włoskiego misjonarza w Chinach, który wiedzą z dziedziny astronomii i matematyki zjednał dla nauki Chrystusa serce chińskiego cesarza, czy mało znane oblicze  św. Maksymiliana Kolbego, konstruktora prototypu rakiety kosmicznej i misjonarza w Japonii. Podczas tegorocznych spotkań formacyjnych zapraszamy do stawiania stóp na „pewnym gruncie” chrześcijańskiej wiary, a następnie do śmiałego spoglądania w nieogarniony Wszechświat i tajemnice wnętrza atomu, by tam dostrzegać ślady Bożej mądrości i miłości.

Każde spotkanie formacyjne odnosi nas do źródła duchowego chrześcijańskiego życia – Eucharystii. W poszczególnych miesiącach zwracamy dzieciom uwagę na jeden z nieprzebranych skarbów duchowych, do których mają dostęp uczestnicząc we Mszy Świętej: nawigująca mądrość słowa Bożego, uzdrawiająca moc zjednoczenia z Bogiem, umacniająca więź jedności we wspólnocie. Celem tych treści jest ugruntowanie w nich przekonania, że Eucharystia jest najcenniejszym darem, spotkaniem z żywym Bogiem. Bogiem, który może obdarować nas zapasami energii na dalekie i nieznane podróże, aktualizować program do nawigacji oraz naprawiać i odnawiać po różnych turbulencjach, burzach i katastrofach.

Ta kosmiczna wyprawa to także podróż w głąb siebie, pytania o tożsamość chrześcijańską i najważniejsze prawdy życia, których odkrycie pozwala na autentyczne misyjne zaangażowanie. Propozycje zawarte w niniejszych materiałach mają na celu pomóc animatorom i dzieciom w kształtowaniu postaw chrześcijańskich, jaką jest postawa ufności w Bożą miłość i otwartość na świat i ludzi, których Stwórcą jest Jeden Bóg – Ojciec. To także postawa misyjnego zaangażowania, czynnego uczestnictwa w życiu i rozwoju swoich wspólnot – rodziny, szkoły, parafii, miasta, kraju, Kościoła i całej rodziny ludzkiej, troski o środowisko w wymiarze lokalnym i globalnym. Pomaga w tym także świadomość, jak bardzo los wszystkich mieszkańców naszej planety jest ze sobą powiązany.

Zagadnienia, które zostały poruszone w spotkaniach formacyjnych, nie są pełną i usystematyzowaną wiedzą na prezentowane tematy z dziedzin naukowych. Są to jedynie wybrane „ciekawostki”, by zainteresować dzieci i zachęcić je do zdobywania wiedzy oraz zainspirować do rozmów o wierze i chrześcijańskiej tożsamości, a także do podjęcia misyjnego zaangażowania. Dlatego niezbędnym uzupełnieniem spotkań jest lektura czasopisma „Świat Misyjny”, aby każda mała „kosmiczna podróż” ogniska misyjnego kończyła się lądowaniem w konkretnym miejscu świata, gdzie żyją dzieci, które nie mają szans, by zachwycić się Kosmosem, ponieważ nie mogą nawet zaspokoić swoich podstawowych potrzeb – bezpieczeństwa, domu, opieki zdrowotnej, nauki i rozwoju. Abyśmy mogli zobaczyć swoich braci i siostry w dzieciach przymierających głodem fizycznym i duchowym, przygniecionych ciężarem niesprawiedliwości i przemocy. I dla nich właśnie, świadomi naszego miejsca we Wszechświecie i Bożej miłości, z odwagą i ochotą podejmiemy przygotowanie inscenizacji na Tydzień Misyjny, nabożeństwa misyjnego, Kolędników Misyjnych, kiermaszu czy innych przedsięwzięć.

Na czas misyjnych podroży inspirowanych Kosmosem życzymy dzieciom i animatorom licznych zachwytów nad mądrością Stwórcy, wdzięczności płynącej ze świadomości bycia dziećmi Bożymi oraz zapału do głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu z radością i miłością!

Redakcja

 Pierwsze spotkania do pobrania TUTAJ

Zapraszamy do dzielenia się owocami spotkań na bieżąco!  Śledź nasz profil na FB 

 

 

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne