Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

    
Na zdjęciu procesja z darami oraz inscenizacja o św. Teresce w wykonaniu dzieci i młodzieży z Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle w reżyserii s. Małgorzaty Szyszki.

 

W roku 2017 Papież Franciszek skierował do Prefekta Kongregacji ds Ewangelizacji Narodów list, w którym ogłosił, że październik 2019 roku będzie Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Jednym z wyraźnych akcentów Kościoła Łomżyńskiego wpisanych w decyzję Ojca świętego Franciszka był I Diecezjalny Kongres Misyjny. Wzięli w nim udział między innymi kapłani, siostry zakonne oraz katecheci wraz z dziećmi i młodzieżą. Hasło spotkania tożsame z mottem całego Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego: Ochrzczeni i posłani – Kościół Chrystusa z misją w świecie”.

Program spotkania podzielony był na dwie części. Pierwsza odbyła się w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży. Do uczestników – w tym zaproszonych gości i gospodarzy miejsca na czele z biskupem łomżyńskim Januszem Stepnowskim, zwrócił się ks. Charles Vianney Tanke – Kameruńczyk, który po czterech latach studiów teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży powrócił do rodzinnego kraju, gdzie przyjął święcenia kapłańskie.

Świadectwo misyjne wygłosił urodzony w Lemanie w diecezji łomżyńskiej ks. Krzysztof Ferenc z misyjnego Zgromadzenia Ducha Świętego pod Opieką Niepokalanego Serca Maryi. Misjonarz wspominał między innymi czteroletnią służbę w Afryce. Pamiętam widok wszechobecnej biedy. Nieustanne prośby, ciągłe żebranie. Gdy afrykańskie dzieci widzą białego człowieka, proszą o cokolwiek. Nasz kolor skóry kojarzy się im z bogactwem. Budowaliśmy zatem duchowe świątynie, widząc braki prostych potrzeb materialnych. Misje nauczyły mnie prawdziwie kochać i szanować życie oraz doceniać to, co daje nam każdy dzień.

Niemniej istotnym akcentem I Diecezjalnego Kongresu Misyjnego była obecność siostry Małgorzaty Szyszki, wieloletniej działaczki na rzecz krzewienia świadomości misyjnej wśród najmłodszych. S. Małgorzata przez 14 lat prowadziła w Łomży ognisko misyjne „Serduszka Maryi”, aktualnie realizuje projekty wsparcia misyjnego w Kadzidle. Podopieczne s. Małgorzaty napisały piosenkę na Międzynarodowy Konkurs Misyjny „Ochrzczeni i posłani”. Konkurs trwał od lutego, był przygotowaniem do obchodów trwającego właśnie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Dzieci wspólnie z całymi rodzinami ułożyły tekst i melodię. Nagranie wysłaliśmy do Warszawy. Zajęliśmy drugie miejsce – mówi z dumą s. MałgorzataPiosenka w wykonaniu młodych autorek wybrzmiała podczas Kongresu, dopełniona koncertem i animacjami misyjnymi z udziałem dzieci.

Kulminacją spotkania była uroczysta Msza święta pod przewodnictwem bpa Janusza Stepnowskiego w łomżyńskiej Katedrze. Bp Janusz podziękował wszystkim zaangażowanym na rzecz misji, wyraził ogromną wdzięczność za każde dzieła służące budzeniu świadomości misyjnej i przypomniał, że Ewangelia jest Dobrą Nowiną, a co za tym idzie, każdy chrześcijanin mówiący o Chrystusie nawet swoim najbliższym powinien być człowiekiem uśmiechu i nadziei. Misje rozpoczynają się wszędzie tam, gdzie spotyka się drugiego człowieka – podkreślił bp Janusz.

Po Mszy świętej wierni obejrzeli przedstawienie o św. Teresie od Dzieciątka Jezus. Wyniesiona na ołtarze przez papieża Piusa XI zakonnica nigdy nie wyjechała za granicę, mimo to Kościół docenił jej głęboką pobożność, ogłaszając Małą Tereskę patronką misji katolickich. Każdy z nas jest powołany do służby drugiemu człowiekowi.

Zależało nam na tym, aby Kongres stał się okazją spotkania młodych ludzi z misjonarzami i osobami zaangażowanymi na rzecz służby bliźniemu. Kościół łomżyński jest płodny w powołania misyjne i poprzez różne programy realnie wspiera misjonarzy, również finansowo. Październik jako Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny to doskonały moment, abyśmy jak najczęściej podejmowali tematy misyjne i przez Ducha Świętego pobudzali kolejne serca do służby najuboższym bliźnim, nawet z dala od domu – wyjaśnił ks. Adam Krawczyk Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Łomżyńskiej.

pd / Radio Nadzieja 

https://wzasiegu.pl/informacje/i-diecezjalny-kongres-misyjny-foto/

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne