Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

 

Podczas misyjnej gali w dniu 23 października br. Medalem „Benemerenti in Opere Evangelizationis” wyróżniono s. Dorotę Ostolską FMM, katechetkę, animatorkę Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci i moderatorkę Kolędników Misyjnych. 

„Praca z dziećmi na rzecz misji poszerzyła moje serce. Uczyłam się od nich. Ich gorliwość była dla mnie świadectwem” – powiedziała siostra Dorota. Katechetka została nagrodzona medalem w kategorii „Pomoc materialna i finansowa misjom”. Przyjmując to wyróżnienie, ze wzruszeniem podziękowała wszystkim dzieciom i ich opiekunom, a także ludziom, którzy przyjmowali Kolędników Misyjnych. „Podczas kolędowania od niejednej samotnej osoby usłyszeliśmy słowa wdzięczności, że była to dla nich jedyna sposobność, by zaśpiewać kolędę i podzielić się opłatkiem” – powiedziała medalistka.

Siostra Dorota Ostolska ze Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi jest inicjatorką i moderatorką Kolędników Misyjnych w szkołach i parafiach diecezji warszawsko-praskiej (Okuniew) i archidiecezji lubelskiej (Łęczna). Przez wiele lat z niezwykłą ofiarnością – materialną, duchową i merytoryczną – wspierała Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci we wszystkich jego inicjatywach i przedsięwzięciach, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i krajowym.

Z Sekretariatem Krajowym PDMD współpracuje od 2005 r. poprzez działalność w animacji misyjnej w parafii i szkole, a także działalność literacką i medialną. W latach 2005-2017 współtworzyła materiały formacyjne PDMD, prowadziła spotkania, prelekcje i konferencje na temat Dzieła, angażowała się w organizację kongresów (krajowych i diecezjalnych) oraz konkursów (lokalnych, diecezjalnych i krajowych). Jest autorką licznych scenariuszy katechez, inscenizacji i programów szkoleniowych dla katechetów. Publikuje artykuły poświęcone misjom w prasie lokalnej i krajowej. Z udziałem przygotowanych przez nią dzieci zrealizowano wiele audycji radiowych oraz spot filmowy promujący akcję „Dzieci Komunijne Dzieciom Misji”.

W parafii pw. Świętej Barbary w Łęcznej, do której powróciła po latach, z początkowych dwóch grup Kolędników Misyjnych (10 dzieci) przedsięwzięcie rozrosło się do ponad 180 dzieci oraz kilkudziesięciu osób dorosłych i młodzieży – wolontariuszy, a samo wydarzenie jest dziś jednym z najbardziej oczekiwanych przez parafian inicjatyw, w które angażują się całe wielopokoleniowe rodziny. Owocem tego zaangażowania jest od wielu lat systematyczna i wysoka ofiarność materialna na rzecz Papieskich Dzieł Misyjnych oraz innych dzieł wspierających polskich misjonarzy. W ogniskach misyjnych prowadzonych przez s. Dorotę wychowały się nowe pokolenia misjonarzy, kapłanów i sióstr zakonnych.

Komisja Episkopatu Polski od 2017 r. honoruje Medalem „Benemerenti in Opere Evangelizationis” osoby, wspólnoty i instytucje najbardziej zasłużone dla misyjnego dzieła Kościoła. Odznaczenie przyznawane jest w 4 kategoriach: 1. Za zasługi w dziele misyjnym (nagradzani są głównie misjonarze i misjonarki z wieloletnim stażem misyjnym i wybitnymi osiągnięciami pracy na misjach lub dla misji); 2. Pomoc modlitewna i duchowa (nagradzane są osoby, wspólnoty i organizacje promujące modlitwę za misje, ofiarowanie cierpienia w intencji misjonarzy oraz osoby, które przez lata animują akcje modlitewne za misjonarzy); 3. Pomoc materialna i finansowa misjom; 4. Informacja medialna.

W tym roku Kapituła Medalu – pod przewodnictwem bp. Jana Piotrowskiego – przyznała 15 medali instytucjom, wspólnotom i osobom, wybranym spośród 172 kandydatur zgłoszonych z całej Polski.

Siostrze Dorocie Ostolskiej FMM serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej owocnej pracy na rzecz misji!

Fot. Mariola Krystecka, PDM

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne