Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Nie zakopujmy talentu, to znaczy darów, które powierzył nam Bóg i z których nas rozliczy – radzi nam papież Franciszek. Z całą pewnością swoich talentów „nie zakopali” uczestnicy Archidiecezjalnego Konkursu Poezji Maryjnej pod hasłem Maryja Pierwsza Misjonarka, który odbył się 25 października 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej. 

 Październik był najbardziej odpowiednim czasem do wyrażenia pobożności maryjnej, ponieważ jest to miesiąc różańcowy. Tematyka konkursu korespondowała z ogłoszonym przez papieża Franciszka Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Przypominała także o potrzebie niesienia pomocy bliźnim, dzielenia się z nimi, jak również o modlitwie i ofierze w intencji misji. Natomiast celem była popularyzacja poezji religijnej, rozbudzanie w dzieciach pragnienia twórczości, rozwijanie zainteresowań literackich oraz promowanie młodych talentów.

W konkursie wzięło udział 32 uczestników z archidiecezji lubelskiej. Byli to reprezentanci szkół z miejscowości: Dratów, Głębokie, Kraśnik, Lublin, Ludwin, Łęczna, Łuszczów, Malinówka, Milejów i Świdnik. Uczniowie byli przygotowani przez opiekunów: ks. Marcina Flasińskiego, p. Renatę Gozdołek, p. Magdalenę Kostrubiec, p. Magdalenę Latkowską, p. Renata Leszko, p. Aleksandrę Morawską, p. Teresę Okoń, p. Beatę Pawlak, p. Barbarę Słowikowską, ks. Krzysztofa Szymańskiego, p. Mariolę Wojciechowską, s. Magdalenę Zawadzką oraz p. Grażynę Żydek.

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz IV-VIII szkoły podstawowej, a jego organizatorami byli katecheci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej: ks. Dawid Gawin, p. Elżbieta Jakubowska, ks. Radosław Karpiuk oraz p. Beata Kowalska.

Po zaprezentowaniu utworów uczestnicy wraz z opiekunami zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. W tym czasie jury w składzie: przewodniczący ks. dr Stefan Misa (dziekan dekanatu łęczyńskiego i proboszcz parafii św. Józefa Opiekuna Rodzin w Łęcznej), p. Joanna Wronisz (starszy kustosz, pracownik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej) oraz p. Jagoda Woźniak (nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej) – po obradach wyłoniło laureatów. W kategorii wiekowej klas I-III pierwsze miejsce zajęła Helena Słowik (Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Łęcznej), drugie – Amelia Klej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łuszczowie), trzecie zaś – Szymon Mazurkiewicz (Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Łęcznej). Wyróżniono także pracę Antoniego Bieńko (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łuszczowie). 

W kategorii klas IV-VIII pierwsze miejsce przyznano Hannie Czubackiej (Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dratowie), drugie – Natalii Szewczak (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łuszczowie), trzecie – Natalii Zwolak (Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Łęcznej). Wyróżnienie zaś otrzymała Weronika Gozdalska (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kraśniku).

Po odczytaniu werdyktu laureatom wręczono nagrody nawiązujące do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego: Misyjny Budzik, aby codziennie budził do misyjnego działania, gry planszowe, które pomogą odkryć, jak fascynujący jest świat oraz poznać misyjne projekty, a także puzzle – źródło wiedzy o krajach misyjnych.

W słowie podsumowującym przewodniczący jury oraz organizatorzy tego wydarzenia podziękowali uczestnikom za przybycie i udział w konkursie. Wyrazili również nadzieję na spotkanie w przyszłym roku podczas kolejnej edycji maryjnego konkursu. Życzyli, aby Maryja, pierwsza misjonarka, była wzorem, jak odważnie nieść Chrystusa, pamiętając ,,o osobistej odpowiedzialności i takiej wierności, która staje się także zdolnością do nieustannego wyruszania na nowe drogi” (papież Franciszek).

 Elżbieta Jakubowska

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne