Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

 
fot. Mariusz Michalik, Sri Lanka

W niedzielę rozpoczynającą tegoroczny Adwent papież Franciszek podarował Kościołowi w sanktuarium Żłóbka w Greccio wyjątkowy dokument na Adwent i Boże Narodzenie. To list apostolski „Admirabile signum” o znaczeniu i wartości żłóbka. Napisał w nim o wielkim dziele ewangelizacji i pięknym łączeniu naszej wiary z prostotą znaków, przez które Bóg pragnie mówić do każdego człowieka.

 Papież zaprasza nas do szkoły św. Franciszka, by żłóbek nie tylko podziwiać, ale przede wszystkim być sercem blisko postaci tego jedynego w historii misterium Wcielenia. „Pozwólmy, aby ze zadziwienia - napisał Ojciec Święty - zrodziła się pokorna modlitwa: nasze «dziękuję» Bogu, który zechciał dzielić z nami wszystko, aby nas nigdy nie zostawić samymi”. Ten list papieża zobowiązuje. W Papieskich Dziełach Misyjnych „zadaliśmy” go sobie jako lekturę obowiązkową na Adwent. Codziennie na fanpage PDMD i PDM ukazują się posty z jego treściami Naszą troską jest, by przygotować żłóbek duchowy we własnych  sercach, w rodzinach i parafiach, by przyjąć Jezusa z miłością i dawać Go światu. Z tej też okazji Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci przygotowało „Misyjne obowiązki przy żłóbku”.

Kiedy św. Franciszek zbudował pierwszą żywą szopkę w Greccio, zebrał przy niej okolicznych mieszkańców i wygłosił kazanie, że nie wystarczy przyjść do żłóbka i podziwiać Dzieciątko. Trzeba być blisko postaci tej wielkiej nocy, wczuć się w radości i troski Świętej Rodziny, pobiec za zaspanymi pasterzami i towarzyszyć duchowo królom zmierzającym za gwiazdą do Betlejem.

I tak właśnie narodziła się tradycja losowania „obowiązków” przy żłóbku, w którym spoczywało Dzieciątko Jezus, i wypełniania ich przez cały okres Bożego Narodzenia. W niektórych rodzinach zakonnych zwyczaj ten przetrwał do dziś. Losowanie przeprowadza się zazwyczaj w dzień Bożego Narodzenia (25 grudnia), ale na potrzeby duszpasterskie można je przesunąć na ostatni dzień szkolny, przed przerwą świąteczną, kiedy odbywają się klasowe wigilie. W przypadku kolędników misyjnych  można ciągnąć losy po Mszy rozesłania, które najczęściej odbywa się 26 grudnia lub w okolicy tego dnia. Dobrym momentem są też misyjne adoracje przy żłóbku. Takie losowanie jest także możliwe do przeprowadzenia w rodzinach lub w kościele dla całej parafii po uprzednim wyjaśnieniu i uzgodnieniu z księdzem proboszczem. Wymaga to jednak wcześniejszego przygotowania losów i dyspozycji ogniska misyjnego do obdarowania losami uczestników Mszy św. Przy losowaniu przez dzieci obowiązków misyjnych warto wyjaśnić, że nie utożsamiamy się „wprost” z wylosowanym przedmiotem czy osobą. Naszym celem jest wypełnienie misyjnego zadania nie tylko raz i okazjonalnie, ale przez cały okres Bożego Narodzenia. Po zakończeniu tego czasu warto porozmawiać z dziećmi i uczynić refleksję nad ich wypełnieniem. W mniejszej grupie można odczytać losy na głos, by jeszcze bardziej uzmysłowić uczestnikom, że są posłani z Dobrą Nowiną z Betlejem do świata.

Przekazujemy tę mało znaną bożonarodzeniową tradycję, która spełnia cel wychowawczy i formacyjny, ale z drugiej strony sprawia wiele radości. Praca nad sobą, nad postawami serca i charakteru powinna trwać całe życie, nie musi być „nudna”,  choć jest żmudna i najlepiej ją realizować metodą „małych kroków”. Dla tych, którym nie będzie dane wylosować misyjnego obowiązku w swoim ognisku, parafii w okresie Bożego Narodzenia będą one publikowane każdego dnia na fanpage PDMD.

W przytaczanym liście apostolskim możemy również przeczytać: „Patrząc na scenę w żłóbku, jesteśmy wezwani do refleksji na temat odpowiedzialności każdego chrześcijanina za bycie ewangelizatorem. Każdy z nas staje się przynoszącym Dobrą Nowinę tym, których spotykamy, dając świadectwo radości ze spotkania z Jezusem i umiłowaniem Go poprzez konkretne uczynki miłosierdzia”  (9). Pozwólmy mówić znakom, na które Pan nas przygotowuje przez Adwent, i jak zachęca papież Franciszek, „w szkole świętego Franciszka otwórzmy serca na tę prostą łaskę”.

Katarzyna Murawska FMM

 ____ 

Losowanie obowiązków przy żłobku: 


  Będziesz przy żłóbku spełniał/a obowiązek NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, która najlepiej znała potrzeby Dzieciątka Jezus i otaczała Je wielką miłością. Kochaj Jezusa z całego serca i w modlitwie przynoś Mu potrzeby dzieci całego świata.


  Będziesz przy żłóbku spełniał/a obowiązek ŚWIĘTEGO JÓZEFA, który troskliwie czuwał nad Maryją i małym Jezusem.
Służ pomocą! Dla każdego miej dobre słowo i życzliwy uśmiech.


  Będziesz przy żłóbku spełniał/a obowiązek ANIOŁÓW, którzy nad stajenką betlejemską wyśpiewali Bożą chwałę i nie dali przespać pasterzom tej wielkiej nocy. Bądź apostołem Pana Jezusa w swojej rodzinie, szkole i w każdej sytuacji.


  Będziesz przy żłóbku spełniał/a obowiązek ŚWIĘTEGO GABRIELA, który pomagał Maryi pielęgnować Dzieciątko Jezus.
Bądź opiekuńczy i troskliwy wobec słabszych i tych, którzy są smutni.


  Będziesz przy żłóbku spełniał/a obowiązek ŚWIĘTEGO MICHAŁA, który ochraniał Dzieciątko Jezus i strzegł Świętej Rodziny.
Módl się za swoją rodzinę i za wielką rodzinę Kościoła, aby nikt i nic nie odłączyło nas od Jezusa.


  Będziesz przy żłóbku spełniał/a obowiązek ŚWIĘTEGO RAFAŁA, który oddalał choroby od stajenki.
Oddalaj grzech od swego serca i nie daj się pokusom.


  Będziesz przy żłóbku spełniał/a obowiązek PASTUSZKÓW, którzy za rozkazami anioła idą do stajenki, w której czeka na nich cud Bożej miłości. Bądź posłuszny rodzicom, opiekunom i wychowawcom. Zaufaj im, a zobaczysz, ile dobra dziać się będzie przez Ciebie.


  Będziesz przy żłóbku spełniał/a obowiązek STAJENKI, która ochraniała ukochanego Jezusa.
Bądź gościnny i otwarty na innych, a Pan Jezus będzie się dobrze czuł w Twoim sercu.


  Będziesz przy żłóbku spełniał/a obowiązek ŻŁÓBKA.
Przytulaj Jezusa modlitwą i nie żałuj czasu na spotkanie z Nim w Eucharystii! W ten sposób odkryjesz, jak dobrze jest być przyjacielem samego Boga.


  Będziesz przy żłóbku spełniał/a obowiązek SIANKA. 
Usuwaj ze swojego postępowania wszystko, co może zranić Boże Dzieciątko.


  Będziesz przy żłóbku spełniał/a obowiązek PIELUSZEK, które chroniły Nowonarodzonego Króla przed zimnem.
Ze swoją rodziną przyjdź z pomocą bezdomnemu lub innemu ubogiemu, a sprawisz radość samemu Jezusowi.


  Będziesz przy żłóbku spełniał/a obowiązek WELONU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, który często okrywał Dzieciątko Jezus.
Kiedy tylko możesz, przychodź otaczać Go miłością, aby nie czuł chłodu obojętnych serc.


  Będziesz przy żłóbku spełniał/a obowiązek SUKIENECZKI, w którą Maryja ubrała Dzieciątko. Jezus bardzo liczy na to, że przez modlitwy i drobne ofiary przyjdziesz z pomocą dzieciom cierpiącym głód i niedostatek.


  Będziesz przy żłóbku spełniał/a obowiązek PŁASZCZA ŚWIĘTEGO JÓZEFA, który osłaniał Jezusa i Maryję przed chłodem i deszczem. Staraj się, by nic w Tobie nie sprawiło im cierpienia.


  Będziesz przy żłóbku spełniał/a obowiązek LASKI ŚWIĘTEGO JÓZEFA, którą podpierała się Najświętsza Panna, niosąc Boże Dzieciątko. Podtrzymuj słabych życzliwym słowem, dodawaj im odwagi i bądź podporą tych, którzy cierpią.


  Będziesz przy żłóbku spełniał/a obowiązek KADZIDŁA.
Bądź wierny codziennej modlitwie.


  Będziesz przy żłóbku spełniał/a obowiązek MIRRY.
Ofiaruj Jezusowi małe przykrości dnia codziennego za papieża i dzieło misyjne Kościoła.


  Będziesz przy żłóbku spełniał/a obowiązek ZŁOTA.
Podziękuj Jezusowi za swoje talenty i pomyśl, jak je wykorzystać dla misji.


  Będziesz przy żłóbku spełniał/a obowiązek SŁOŃCA, które ukazało się na horyzoncie, aby oświecić święta stajenkę.
Świeć zawsze dobrym przykładem i zapalaj innych do misyjnego działania.


  Będziesz przy żłóbku spełniał/a obowiązek GWIAZDY, która prowadziła Mędrców do Jezusa.
Bądź wytrwały i dotrzymuj obietnic. 


  Będziesz przy żłóbku spełniał/a obowiązek KSIĘŻYCA, który skromnie rozjaśniał noce Jezusa i „pozwolił” błyszczeć gwieździe betlejemskiej. Zauważaj w innych dobro i ciesz się ich osiągnięciami.


  Będziesz przy żłóbku spełniał/a obowiązek NOCY, która swym cieniem otoczyła tajemnicę Bożego Narodzenia.
Strzeż sekretów, nie oceniaj innych, gdy trzeba umiej zamilknąć, by nie krzywdzić słowem.


  Będziesz przy żłóbku spełniał/a obowiązek CIEPŁA, którym Maryja i Józef starali się ogrzać Dzieciątko Jezus.
Używaj często słów: „kocham”, „proszę”, „dziękuję” i „przepraszam”.


  Będziesz przy żłóbku spełniał/a obowiązek MLEKA,  z którego przyrządzono pokarm dla Bożego Dzieciątka.
Zauważaj potrzeby innych i bądź chętny do pomocy.


  Będziesz przy żłóbku spełniał/a obowiązek PISZCZAŁKI PASTUSZKÓW, która sprawiała, że Dzieciątko Jezus się uśmiechało.
Szukaj sposobów, by każdego dnia na twarzy przynajmniej jednej osoby „zagościł” uśmiech.


  Będziesz przy żłóbku spełniał/a obowiązek LNU, z którego Najświętsza Maryja Panna utkała ubranko dla Dzieciątka Jezus.
Zaproś Maryję do serca swojego i swojej rodziny, by uczyła Was, jak kochać Jezusa i drugiego człowieka.


  Będziesz przy żłóbku spełniał/a obowiązek WRZECIONA, na którym Najświętsza Maryja Panna utkała ubranko dla Dzieciątka Jezus. Zapraszaj Maryję do serca swojego i swojej rodziny, by uczyła Was, jak kochać Jezusa
i drugiego człowieka.


  Będziesz przy żłóbku spełniał/a obowiązek DZBANA, w którym stała woda do użytku Świętej Rodziny.
Przyjmuj z miłością wszystko, co Bóg czyni z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.


  Będziesz przy żłóbku spełniał/a obowiązek PASTUSZKI, która przyłączyła się do pasterzy, aby powitać Dzieciątko Jezus.
Módl się za misjonarzy i misjonarki, i przychodź im z pomocą, o ile tylko będziesz mógł/a.


  Będziesz przy żłóbku spełniał/a obowiązek GOŁĄBKÓW, ofiarowanych Świętej Rodzinie przez pasterzy.
Bądź dzieckiem pokoju. Wszędzie, gdzie to możliwe, wprowadzaj pokój, zgodę i miłość.


  Będziesz przy żłóbku spełniał/a obowiązek KOGUTA, który pierwszy powitał śpiewem jutrzenkę narodzenia.\
Uczcij codziennie Jezusa i daj Go poznać innym.


  Będziesz przy żłóbku spełniał/a obowiązek MIOTŁY, którą zrobił św. Józef, by posprzątać stajenkę.
Oczyszczaj swoją duszę ze wszystkiego, co ją plami. Nie zaniedbuj sakramentu pokuty  i pojednania.


  Będziesz przy żłóbku spełniał/a obowiązek JAGNIĄTEK ofiarowanych Jezusowi przez pastuszków.|
Bądź łagodny i dobry, by przez Ciebie wszyscy mogli poznać, jak dobry jest Bóg.


  Będziesz przy żłóbku spełniał/a obowiązek WIELBŁĄDÓW, które przyniosły do stajenki dary królewskie.
Chętnie służ innym pomocą i swoim czasem. Nie zaniedbuj życzliwości.


  Będziesz przy żłóbku spełniał/a obowiązek WOŁU, który nie wydawał głosu, aby nie przestraszyć Bożego Dzieciątka.
Bądź uważny na innych, słuchaj ich i pamiętaj o ich potrzebach.


 Będziesz przy żłóbku spełniał/a obowiązek OSIOŁKA, który spokojnie niósł Maryję
i cierpliwie ogrzewał Dzieciątko. Przychodź z pomocą każdemu, kto Cię o nią poprosi. Staraj się, by dzięki Tobie świat stawał się lepszy.


 

 

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne