Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Jeden z naszych Eucharystycznych Czwartków w tegorocznym WYJĄTKOWYM BIAŁYM TYGODNIU przypada w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. Dzieci z różnych zakątków Polski zapraszają nas do wspólnej modlitwy Litanią Eucharystyczną, która powstała z ich osobistych wezwań zanoszonych do Pana Jezusa. To naprawdę wzruszająca litania. Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

LITANIA EUCHARYSTYCZNA DZIECI

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne