Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Co nowego szykujemy w PDMD po wakacjach? 

Kończy się rok szkolny 2019/2020, który był dość wyjątkowy. Mimo wielu utrudnień – ograniczenia spotkań i domowej izolacji – udało się szczęśliwie dokończyć formację ognisk misyjnych, o czym nas informowaliście w swoich listach, przesyłanych zdjęciach i postach. Serdecznie Wam dziękujemy, Drodzy Animatorzy! Byliście wspaniali!

Przed nami wakacje. Wszyscy mali misjonarze będą nabierać sił, by po wakacjach, kiedy znowu się spotkają, dalej móc wspierać swoich dalekich rówieśników w krajach misyjnych.

Już teraz odsłaniamy rąbek tajemnicy, że od września wszystkie dzieciaki z Papieskiego Dzieła Misyjnego rozpoczną przygotowania do wielkiego i wyjątkowego wydarzenia – Misyjnego Synodu Dzieci 2022.

W tym ważnym przygotowaniu wielką pomocą dla Was będą nowe Misyjne materiały formacyjne dla dzieci, które są już gotowe. Mamy nadzieję, że uda nam się spotkać na sierpniowych odprawach katechetycznych w niektórych diecezjach i osobiście te materiały Wam przekazać. W tym roku zupełna nowość! Nasze Misyjne materiały formacyjne dla dzieci będą dostępne również on – line!

Nie będziemy teraz jednak zdradzać wszystkich szczegółów, ale już dziś dzielimy się z Wami recenzją dr Anety Rayzacher-Majewskiej, która jako pierwsza nasze nowe materiały przeczytała. Pani dr Anecie bardzo dziękujemy za życzliwość, a Was zapraszamy do lektury!

mj/PDM

Recenzja Pani dr Anety Rayzacher - Majewskiej ↓↓↓

 „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?” – dopytywał Tomasz, gdy Jezus zapowiedział swój powrót do domu Ojca. W odpowiedzi usłyszał: „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem” (zob. J. 14, 5-6). Słowa te posłużyły za tytuł najnowszych Misyjnych materiałów formacyjnych dla dzieci. Czy na bazie trzech słów można zbudować całoroczny cykl spotkań? Jak najbardziej tak, a owe trzy słowa mogą być osią, wokół której skoncentrowany jest przekaz treści i kształtowanie postaw małych misjonarzy.

Misyjne materiały formacyjne dla dzieci na rok 2020/2021 w każdym z trzech tytułowych aspektów wspomagają wszechstronny rozwój dzieci. Aby mali misjonarze mogli bardziej poznać Jezusa-Drogę, Autorzy nie tylko sięgnęli do źródła, Słowa Bożego, ale także uprzystępniają zagadnienia odnosząc się do jakże dobrze znanej rzeczywistości podróżowania po naszych ludzkich drogach. Celem podróży jest „hotel o nieskończonej liczbie gwiazdek”, czyli niebo. Tym razem motyw drogi ma szczególne znaczenie ze względu na „drogę synodalną” – przygotowanie do Misyjnego Synodu Dzieci 2022. Spotkania wzbogacono o element związany z tym jakże ważnym wydarzeniem – modlitwę synodalną, prace plastyczne czy formułowanie postulatów synodalnych.

Misyjne materiały formacyjne dla dzieci służą także Prawdzie – nie tylko poprzez pogłębianie znajomości prawd wiary przez członków ognisk i kół misyjnych, ale także zasadniczy cel działalności misyjnej: ukazanie Jezusa-Prawdy tym, którzy jeszcze o Nim nie słyszeli. Na przestrzeni kolejnego roku formacyjnego mali misjonarze poznają również prawdę o swoich rówieśnikach z innych kontynentów. W sposób szczególny posłuży temu nowy dział – „Oko na świat”. Mówiąc o poznawaniu świata, trudno nie wspomnieć o jeszcze innym oku czuwającym nad poprawnością i jakością merytoryczną przyswajanych treści. To „Eksperci dla misji”, czyli kolejna nowość zaproponowana przez Autorów.

Wreszcie Misyjne materiały formacyjne dla dzieci prowadzą ku pełnemu Życiu, czyli ku Jezusowi. Uczestnicy spotkań, jak zwykle, zanim zaczną działać na rzecz misji, wpierw dbają o własne życie duchowe i pogłębiają przyjaźń z Jezusem. Niewątpliwie tej przyjaźni służą modlitwy – wspólnie odmawiane, a czasem także układane przez dzieci. Przyjaźń ta nie jest jedynie deklaracją, ale wyraża się w życiu dzieci konkretnym działaniem: pomocą innym, dobrymi uczynkami, świadectwem chrześcijańskim.

Poza interesującą koncepcją tegorocznych materiałów na szczególne podkreślenie zasługuje zaproponowane w nich bogactwo metodyczne. Dla każdego spotkania przewidziano szereg ciekawych, atrakcyjnych dla dzieci zabaw i niezwykle angażujących zajęć, poprzez które uczestnicy nie tylko poszerzą swą wiedzę i serca, ale także będą się przy tym doskonale bawić. Wszechstronność metod i form pracy urzeka różnorodnością, a cele rozrywkowe w niczym nie ustępują celom kształcącym (dzieci będą m.in. uczestniczyć w wyścigu-sztafecie, poznają szerokie zastosowanie bębnów djembe).

Choć w każdym miesiącu misyjne spotkanie formacyjne dzieci w pewien sposób odnosi się do planowanego Misyjnego Synodu Dzieci i przygotowuje do udziału w nim, to jednak ostatecznie nie ów synod jest horyzontem, na który spoglądali Autorzy. Ich spojrzenie sięgało zdecydowanie dalej – poprzez udział w kolejnym roku misyjnej formacji chcieli przygotować dzieci do realizacji ich apostolskich zadań, będących wyrazem pogłębionej świadomości misyjnej. W przesłaniu na 160. rocznicę PDMD papież Jan Paweł II stwierdził: „Drodzy chłopcy i dziewczęta, działalność misyjna pomaga wam samym wzrastać w wierze i czyni was radosnymi uczniami Jezusa”. Dziś, blisko 20 lat później, słowa te pozostają jak najbardziej aktualne, a Misyjne materiały formacyjne dla dzieci na rok 2020/2021 są ich najlepszym potwierdzeniem!

dr Aneta Rayzacher-Majewska

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne