Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Ksiądz Tomasz Atłas jest kapłanem diecezji tarnowskiej. Misje są bardzo bliskie jego sercu. Najpierw był misjonarzem w Kongo, potem pełnił funkcję sekretarza Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, a przez ostatnie dziesięć lat przewodniczył Papieskim Dziełom Misyjnym w Polsce. Skąd taka miłość do misji?

Przeczytajcie wywiad z księdzem Tomaszem!

 

Przez dziesięć lat był Ksiądz dyrektorem krajowym PDM w Polsce. Wkrótce kończy Ksiądz to swoje posługiwanie, ale z pewnością nie skończy się miłość do misji. Kiedy się ona zaczęła?

Już w dzieciństwie. Pamiętam, że zawsze z dużym zainteresowaniem słuchałem misjonarzy z mojej parafii, którzy przyjeżdżali na urlop do kraju. Czytałem bardzo dużo książek o pracy misyjnej. Z uwagą uczestniczyłem też w katechezie czy nabożeństwach w intencji misji.

Czy jako dziecko należał Ksiądz do PDMD?

Pewnie będzie to zaskoczenie, ale nie. Po prostu w mojej parafii nie było wówczas ogniska PDMD.

A skąd Ksiądz pochodzi?

Z malowniczego miasteczka o nazwie Tymbark, które leży w Beskidzie Wyspowym. Moja rodzinna miejscowość należy do diecezji tarnowskiej i funkcjonuje w niej parafia pw. Narodzenia NMP.

Jaka była Księdza ulubiona książka w dzieciństwie?

Jak wcześniej wspomniałem, w dzieciństwie bardzo dużo czytałem. Były to książki o różnej tematyce, ale najchętniej sięgałem po pozycje podróżnicze, jak również opisujące pracę misjonarzy czy życie świętych. Często też czytałem książki o życiu Jana Pawła II i pracy Stolicy Apostolskiej.

A ulubiony przedmiot w szkole?

Pewnie wszyscy przypuszczają, że była to katecheza i w-f. I rzeczywiście mają rację, choć równie chętnie brałem udział w lekcjach geografii i języków obcych.

Jak to się stało, że odpowiedział Ksiądz na wezwanie Pana Jezusa do posługi kapłańskiej i misyjnej?

Od dziecka czułem, że Pan Jezus chce, abym Mu służył jako kapłan. I przez lata to przeświadczenie we mnie dojrzewało, rozeznawałem je i wreszcie odpowiedziałem na to Boże wezwanie. Najpierw na powołanie kapłańskie, nieco później do pracy misyjnej. I jestem za to Panu Bogu bardzo, bardzo wdzięczny!

W jakim kraju misyjnym Ksiądz pracował?

W Republice Konga, nad rzeką Alimą, około 100 km na południe od równika. Później, z racji pełnionych obowiązków, odwiedziłem ponad 60. krajów świata, w tym bardzo wiele krajów misyjnych.

Najpiękniejsze wspomnienie z misji?

Możliwość głoszenia orędzia o Bożym Miłosierdziu, sprawowanie sakramentów i towarzyszenie ludziom w ich codziennym życiu.

A najtrudniejsze?

Były różne trudne sprawy i sytuacje, ale generalnie z perspektywy czasu patrzę na nie pozytywnie. Widzę bowiem, jak Pan Bóg mnie prowadził, jak się mną posługiwał i … jak ważnym było i jest, aby Mu całkowicie zaufać.

Przez dziesięć lat kierowania PDM w Polsce wielokrotnie spotykał się Ksiądz z dziećmi z ognisk misyjnych i kolędnikami misyjnymi. Co może nam Ksiądz powiedzieć o polskich małych misjonarzach?

Jestem niezmiernie wdzięczny dzieciom z PDMD, kolędnikom misyjnym oraz tym wszystkim, którzy w różny sposób wspierają misje. Jestem przekonany, że to ich piękne zaangażowanie na rzecz misji przyniosło wiele wspaniałych owoców. Sam widziałem to wielokrotnie, kiedy odwiedzałem misjonarzy i spotykałem dzieci z krajów misyjnych. Przy okazji wyrażam również wdzięczność ich rodzicom, katechetom i animatorom.

Co dzieci mogą zrobić dla misji i misjonarzy? Co jest najważniejsze?

Przede wszystkim modlić się za nich, ofiarować w ich intencji  swoje umartwienia, wspierać swoimi ofiarami z wyrzeczeń. Ale to nie wszystko, powinny też włączać się w różne akcje misyjne, choćby te wspomniane wcześniej, ponadto interesować się ich życiem, pracą oraz zachęcać kolegów, by i oni stawali się uczniami-misjonarzami.

Czy może Ksiądz skierować kilka słów przesłania do dzieci z ognisk misyjnych PDMD?

Kochani, dziękuję Wam za wspaniałe świadectwo, za Waszą gorliwą pracę i modlitwę za misje! Nigdy nie zapominajcie, że misjonarzami jesteśmy przez całe życie. Od naszego zaangażowania zależy, czy ktoś spotka Pana Jezusa i doświadczy Jego miłosierdzia…

Bardzo serdecznie dziękujemy Księdzu za rozmowę i za całe dziesięć lat troski o PDM, w tym również o PDMD. Zapewniamy o naszej sympatii, pamięci i modlitwie.

 

Ten wywiad możesz przeczytać również w Świecie Misyjnym!  ŚM 1/2021 SKLEPIK MISSIO

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne