Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Od chwili naszego chrztu wszyscy staliśmy się uczniami-misjonarzami i jesteśmy odpowiedzialni za dzieło misyjne Kościoła. Nasza współpraca misyjna polega na modlitwie za misje, na śledzeniu z zainteresowaniem działalności misjonarzy i wspieraniu ewangelizacji swoimi ofiarami (por. Redemptoris missio 77, Evangelii gaudium 120).

Kochani Dobroczyńcy i Współpracownicy Papieskich Dzieł Misyjnych! Wspierając tegorocznych Kolędników Misyjnych, okazaliście się prawdziwie godni miana chrześcijan i misjonarzy!

Dziękujemy, że byliście z nami i z maasajskimi dziećmi przez ostatni miesiąc. Dziękujemy za każdą modlitwę w ich intencji i w intencji pracujących z nimi misjonarzy. Dziękujemy, że poznawaliście życie małych Maasajów i przekazywaliście wiadomości o nich swoim znajomym, uczniom, rodzinom. Dziękujemy, że się nie poddaliście w czasie pandemii i znaleźliście tak wiele różnych sposobów kolędowania. Dziękujemy za każdą ofiarę – duchową i materialną.

Kiedy Jan Paweł II dziękował tym, którzy z poświęceniem składają dary na dzieło misyjne, napisał, że te wyrzeczenia i współuczestnictwo są niezbędne, by budować Kościół i świadczyć o Bożej miłości (por. RMis 81). Pozwólcie, że i Papieskie Dzieła Misyjne dołączą się pokornie do tych papieskich słów. Dziękujemy, że jesteście katoliccy, powszechni, misyjni, zatroskani o ewangelizację i drugiego człowieka. Pan Jezus powiedział, że wszystko, co uczyniliśmy dla innej osoby, to tak jakbyśmy uczynili Jemu samemu. Umożliwiając maasajskim dzieciom dostęp do nauki, do leczenia i do czystej wody, uczyniliście wiele dobra samemu Chrystusowi. Z pewnością On nie pozostawi tego bez odpowiedzi.

DZIĘKUJEMY!!! - wideo

mj/pdm

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne