Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci


   W Wielkim Poście pragnę modlić się razem z wami do Jezusa słowami ,,Uczyń serca nasze według serca Twego", abyśmy mieli serce mocne i miłosierne, czujne i szczodre, które nie daje się zamknąć w sobie – wzywa papież Franciszek.


   To papieskie wezwanie podjęły dzieci zaangażowane w PDMD. Podczas rekolekcji, nabożeństw drogi krzyżowej, a także w osobistej modlitwie i podejmowanych wyrzeczeniach pamiętają o dziele misyjnym Kościoła, o papieżu, misjonarzach i swoich rówieśnikach w krajach misyjnych. Na rzecz misji angażują się w grupach lub indywidualnie, często korzystając z propozycji czasopisma ,,Świat Misyjny". W tym roku podjęli 40 wyzwań na 40 dni Wielkiego Postu (zob. Kalendarz na Wielki Post z misyjnymi wyzwaniami).


   W intencji dzieci świata i misji mali misjonarze PDMD podejmują modlitwę, post i wyrzeczenia. Modlimy się codziennie w intencji naszych rówieśników, misjonarzy i misjonarek z krajów misyjnych. Ofiarowujemy za nich swoje cierpienia i dobre uczynki, a także składamy drobne ofiary do wielkopostnej skarbonki PDMD - relacjunuje Ola.


   Dzieci z ognisk misyjnych prowadzą nabożeństwa drogi krzyżowej w intencji misji i dzieci świata. Pamiętaj też o misjonarzach męczennikach, którym poświęcony jest dzień 24 marca. Parafianie bardzo lubią nabożeństwo drogi krzyżowej w naszym wykonaniu. Przychodzi bardzo dużo ludzi, nawet rodziny z małymi dziećmi - opowiada Julka.

   Mali misjonarze od dwóch lat biorą udział w akcji, "Misjonarz na POST".
Przez cały okres wielkopostny do naszej modlitwy dołączamy ,,naszego" misjonarza, który pracuje w Republice Środkowoafrykańskiej. Każdy z nas w tej intencji podjął różne umartwienia i wyrzeczenia - zapewnia Kacper.

   Dzieci pamiętają też o polskich misjonarzach podczas II Niedzieli Wielkiego Postu, zwanej "Niedzielą Ad Gentes". W II Niedzielę Wielkiego Postu modlimy się za polskich misjonarzy i misjonarki. Przygotowujemy oprawę Mszy świętej, a po Eucharystii przedstawiamy inscenizację, oczywiście misyjną - dodaje Karolina.

   Dla misji angażują swoje talenty. Wykonują palemki i ozdoby wielkanocne, prowadzą kiermasz, a po niedzieli Zmartwychwstania chodzą ,,z kogutkiem". Chodzenie z tak zwanym kogutkiem to tradycja naszej parafii w Konstancinie. To nie żebranie o każdy grosz, ale dzielenie się radością Zmartwychwstania, recytacja wierszy, śpiew i muzyka - napisała Weronika.

   Każdy podjęty gest modlitwy, postu i jałmużny to świadectwo wiary, które pomaga nam odnowić i wzmocnić przyjaźń z Bogiem oraz wspólnotą Kościoła.

 

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne