Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

„A my jesteśmy świadkami wszystkiego (…),

że Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia

i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków (…).

On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów”

(Dz 10, 34a. 37-43).

Kochani,

Kolejna Wielkanoc w naszym życiu jest po to, aby nam przypomnieć, że po   czterdziestu dniach utrudzenia i wyrzeczeń, po tygodniu drogi na mękę, po dramatycznych wydarzeniach Wielkiego Piątku i ciemności grobu Wielkiej Soboty rozbrzmiewa radosne ALLELUJA, Pan zwyciężył, pokonał to wszystko i przeprowadził nas do ŻYCIA. Co więcej, okres wielkanocnej radości w liturgii Kościoła trwa aż pięćdziesiąt dni i jest najdłuższym ze wszystkich, bo Chrystusowe zwycięstwo jest najważniejszą tajemnicą naszej wiary.

Obyśmy w tym roku prawdziwie doświadczyli tego zwycięstwa. Życia, które pokonuje wszystko, co prowadzi do śmierci, i radości, która ufa nawet w najtrudniejszych sytuacjach. I obyśmy z tym doświadczeniem nie zostali sami dla siebie, lecz potrafili być tego ŚWIADKAMI. To my, chrześcijanie, zostaliśmy obdarowani niczym niezasłużoną łaską poznania Chrystusa. To i naszym zadaniem jest, aby i inni Go poznali, poczynając od tych, którzy żyją najbliżej nas, ale którym może trudno przyjąć Bożą obecność.

Zmartwychwstały Pan na pewno będzie nas w tym wspierał i prowadził!

Życzę Wam wszystkim dobrych, rodzinnych i pełnych wiary Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Z modlitwą

 

 

 

sekretarz krajowy PDMD

 

WIELKANOC 2021

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne