Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

W maju zwykle wieje spokojny, wiosenny wietrzyk, czasem popada, rozkwitają kwiaty, które cieszą się z kropli deszczu. Wiatr, rosa, woda, to symbole Ducha Świętego. A my potrzebujemy Go, aby rozkwitać i napełniać się Boża łaską, którą później niesiemy innym. W tym miesiącu będziemy się napełniać Ożywicielem Misji! Zobaczcie, co nas jeszcze czeka w maju.

 

TEMAT: JEZUS jest ŻYCIEM. NAPEŁNIAJ SIĘ!

TREŚCI: MISJA DUCHA ŚWIĘTEGO.

Fragment scenariusza:

Te dwa duże kamyki, które widzicie, oznaczają naszą duszę i ciało. Ale w słoiku jest jeszcze sporo miejsca, to może dosypmy garść mniejszych kamyków? To są nasze talenty i zdolności.

Ale zostało jeszcze trochę miejsca . To wsypmy jeszcze garść żwirku ‒ to są nasze dobre uczynki. Zobaczcie, mamy jeszcze miejsca, gdzie można by coś „wcisnąć”. Czego trzeba użyć, jakiej substancji, żeby całkowicie wypełnić nawet najmniejsze luki i miejsca w naszym słoiku? Najlepiej „sprawdzi się” woda. No to nalewamy! Woda jest symbolem Ducha Świętego. Woda szczelnie wypełnia wszystkie przestrzenie. Podobnie Duch Święty, kiedy przychodzi, napełnia całego człowieka. (…)

Równie ważne jest powietrze. Bez powietrza i jego ruchów samoloty nie mogłoby latać. Choćby miały ogromne silniki, bez powietrza nie polecą. Nawet najbardziej luksusowe samochody bez paliwa lub energii elektrycznej nie ruszą z miejsca.  W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus nam powiedział, że Duch Święty, którego nie widzimy, działa (tak jak powietrze, jak paliwo dla silnika, jak zbrojenie stalowe w wieżowcu). Człowiek, choćby najbardziej zdolny, bez pomocy Ducha Świętego i Eucharystii nie zostanie świętym. Ten Duch nas napełnia, daje siłę i uświęca..

 (ks. dr Maciej Będziński, Misyjne Materiały Formacyjne dla dzieci 2020/2021)

Prosta zasada mówi, że nie można dać tego, czego samemu się nie ma. Dlatego misjonarz musi być napełniony Duchem Świętym, być Nim wypełniony po brzegi. Bez wody i powietrza nie byłoby życia, bez solidnego fundamentu nie utrzymałaby się żadna konstrukcja. Tak samo jest z nami. Nie będzie w nas życia, radości, misyjności bez Ducha Świętego. Nie zbudujemy pięknie naszego życia, gdy zabraknie Bożego fundamentu. W tym miesiącu naszej formacji będziemy się napełniać DUCHEM OŻYWICIELEM.  

Pani Magda, która jest inżynierem i pracuje na budowie, opowie nam, dlaczego fundamenty i podstawa konstrukcji są tak ważne. A Alphosine Marie z Rwandy zabierze nas na pielgrzymkę do Kibeho.

W przygotowaniu do Misyjnego Synodu Dzieci 2022 zaczniemy poznawać nasz synodalny hymn!

Wiele będzie się działo w maju. STARTUJEMY! Bądźcie z nami!

mj/pdm

ZOBACZ POZDROWIENIA OD KOMPOZYTORA!

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne