Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

W naszej tegorocznej formacji dotarliśmy do końca roku szkolnego, a tym samym pierwszego roku przygotowań do Misyjnego Synodu Dzieci. Pan Jezus pokazał nam DROGĘ, nauczył nas PRAWDY i  codziennie obdarza nas ŻYCIEM. Umocnieni Jego nauką i tegoroczną formacją jesteśmy przez Niego posłani na czas wakacji i nie tylko… Zobaczcie, co dokładnie czeka nas w czerwcu!

 

JEZUS jest ŻYCIEM. POSYŁAM CIĘ!

TREŚCI: EUCHARYSTIA. POSŁANIE.

Kiedy na Mszy Świętej, po błogosławieństwie, słyszmy słowa: „Idźcie w pokoju Chrystusa” lub „Idźcie głosić Ewangelię Pańską” czy też „Idźcie w pokoju, chwaląc życiem Pana”, to nie oznaczają one końca Mszy, ale początek naszego posłania. Na Eucharystii czerpiemy z Bożego słowa, Komunii św., obecności wspólnoty Kościoła. To wszystko umacnia nas, dodaje siły do tego, żeby do kolejnej Mszy Świętej być świadkami Pana Jezusa w naszych środowiskach, tam gdzie żyjemy na co dzień. Sam Pan Jezus nas posyła, tak jak Jego posłał Ojciec.

Fragment scenariusza:

 Kiedy jesteśmy na Mszy Świętej, tworzymy wspólnotę najpierw z Jezusem, a potem ze sobą wzajemnie. Kiedy przyjmujemy Komunię św. to przyjmujemy Pana Jezusa, a zatem Tego, który został namaszczony Duchem Świętym i posłany. Kiedy kapłan mówi: „Pokój Pański niech zawsze będzie z wami”, to przekazuje nam ten sam pokój, tę samą radość, jaką Jezus po zmartwychwstaniu ofiarował uczniom w Wieczerniku. Powiedział wtedy do apostołów: „Jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam”. W czasie każdej Mszy Świętej Zmartwychwstały Jezus posyła nas do sióstr i braci. Po błogosławieństwie kapłan rozsyła nas słowami „Idźcie w pokoju Chrystusa” lub „Idźcie głosić Ewangelię Pańską”, „Idźcie w pokoju, chwaląc waszym życiem Pana”, to wyraźny znak, że nie możemy zatrzymać Jezusa tylko dla siebie. Mamy Go zanieść do bliskich przez dobroć, uśmiech, życzliwość i uczynki miłosierdzia. (…)

Dla nas, w ogniskach misyjnych PDMD, słowo „posłanie” jest bardzo ważne. Jesteśmy bowiem misjonarzami posłanymi przez Jezusa. Cały świat jest naszym domem i powinniśmy interesować się, co dzieje się w różnych jego częściach. Może nam w tym pomóc „Świat Misyjny” i inne czasopisma misyjne. Troska o świat, który Bóg Ojciec nam powierzył, także jest wpisana w nasze powołanie i posłanie”  (ks. Maciej Będziński, Misyjne Materiały Formacyjne dla Dzieci 2020/2021).

W tym miesiącu pragniemy nauczyć się, z Bożą pomocą, powtarzania całym swoim życiem słów: JESTEM TWOIM ŚWIADKIEM, JEZU. Pan Bóg istnieje, troszczy się o nas i dla każdego z nas ma wspaniały plan na nasze życie. Opowie nam o tym pan Jan Sobierajski, operator i montażysta filmowy, który zachęci nas również do odkrywania talentów i wykorzystywania ich do głoszenia Bożej Miłości.

A ognisko misyjne z Szamocina podzieli się z nami swoimi już odkrytymi talentami aktorskimi i nie tylko. Dzięki ich pracy łatwiej nam będzie zatroszczyć się w czasie wakacji o świat powierzony nam przez Pana Boga.

Kochani, odpocznijcie w te wakacje i pamiętajcie, że ten, kto jest otwarty na Ducha Świętego, ma w sobie wiele sił, radości, świeżości i duchowej młodości. Pozwólcie się zatem prowadzić Duchowi i… IDŹCIE, JESTEŚCIE POSŁANI.

mj/pdm

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne