Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Z OJCEM ŚWIĘTYM BUDZIMY DO MISJI” to hasło Misyjnego Synodu Dzieci, który Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce planują na dzień 17 września 2022 r. w Warszawie w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tegoroczne materiały formacyjne łączą się już z drugim, bezpośrednim rokiem przygotowań do synodu. Celem Misyjnego Synodu Dzieci, oprócz świętowania wymienionych jubileuszy, będzie możliwość spotkania i „poczucia się” wspólnotą.

Rok 2022 będzie bardzo szczególnym czasem dla Papieskich Dzieł Misyjnych. Będziemy wówczas świętować 400-lecie Kongregacji Ewangelizacji Narodów, której podlegają PDM na całym świecie,200-lecie założenia Dzieła Rozkrzewiania Wiary i stulecie nadania Dziełu Rozkrzewiania Wiary, Dziełu św. Piotra Apostoła i Dziełu Misyjnemu Dzieci przydomka „PAPIESKIE”. Papież Pius XI podniósł je do rangi dzieł misyjnych podlegających bezpośrednio Ojcu Świętemu.Radować się będziemy z tego, że jesteśmy „papiescy”, że jesteśmy częścią Kościoła powszechnego – Kościoła Chrystusowego, który żyje dzięki EUCHARYSTII. To ONA jest źródłem misji Kościoła – bez niej nie ma ani misji, ani misjonarzy. Te prawdy doskonale wpisują się w cykl duszpasterski Kościoła w Polsce. Już niebawem rozpoczniemy trzeci rok formacji, zgłębiając prawdę o „Eucharystii dającej życie”. Hasło zbliżającego się roku brzmi: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Zadaniem Papieskich Dzieł Misyjnych jest budzenie do misji, aby żaden chrześcijanin nie był bierny, lecz czuł się „UKOCHANY i POSŁANY”. Dobrze o tym wiedzą dzieci z ognisk misyjnych, które w duchu umiłowania i posłania formują się w PDMD. Fragmenty modlitw mszalnych, których będziemy się uczyć w językach z pięciu kontynentów, pomogą nam uświadomić sobie tę powszechność,a jednocześnie misyjność Kościoła. W tym roku formacyjnym zatrzymamy się przy poszczególnych częściach Mszy Świętej, aby bardziej poznać i mocniej ukochać Eucharystię. Do niej odwołuje się temat każdego ze spotkań oraz wyjaśniający go podtytuł.

Materiały, które oddajemy do Państwa rąk, są pomocą do kolejnego roku formacji w ogniskach misyjnych oraz w innych grupach dziecięcych formujących się w duchu misyjnym. Jest to zbiór dziesięciu scenariuszy, po jednym na każdy miesiąc roku szkolnego. Treści jednak są tak bogate, że na ich podstawie można przeprowadzić kilka spotkań.

Wprowadzenie do spotkania ma zachęcić do uważnego otwierania OCZU na wszystko, co będzie przedstawione: „Otwórz OCZY i uważaj. Co zobaczysz to rozważaj!”. Główna część spotkania będzie się opierać na „katechezie” papieża Franciszka z adhortacji Evangelii gaudium. To papieżowi podlegają PDM, to z nim budzimy do misji, zatem jego chcemy słuchać: „Papież GŁOWĄ jest Kościoła. Przyjmij z wiarą jego słowa!”. Następnie będziemy szukać odpowiedzi, w jaki sposób słowa Ojca Świętego odnoszą się do małych misjonarzy: „W SERCU rodzi się odpowiedź, żeś misjonarz wszystkim dowiedź!”.Na koniec zastanowimy się, co można zrobić, by w życiu (bardzo praktycznie) realizować wezwanie papieża, wskaże nam ostatnia część konspektu: „Wszystko wiemy znakomicie. Pora to wprowadzić w życie”.

W jubileuszowym roku nie zabraknie również odwołania do Papieskich Dzieł Misyjnych, zarówno w formie krótkiej rymowanki, jak i jej rozwinięcia „DLA DOCIEKLIWYCH”, która animatorowi daje szansę pogłębienia wiedzy o PDM.

Każdy miesiąc to wyzwanie do podjęcia konkretnego zadania przygotowującego nas bezpośrednio do Misyjnego Synodu Dzieci. Wprawdzie na synod pojadą tylko delegaci z diecezji wybrani przez dyrektora diecezjalnego PDM, ale ich zadaniem będzie reprezentowanie każdej osoby zaangażowanej we współpracę i animację z PDM. W związku z tym wszyscy tak samo będziemy się przygotowywać do synodu w naszych ogniskach misyjnych i innych grupach dziecięcych.

Mamy nadzieję, że tegoroczne  materiały formacyjne ożywią w nas misyjność, obudzą zapał i entuzjazm, a także jeszcze bardziej pomogą poznać i pokochać Eucharystię, a tym samym pełniej ją przeżywać.

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne