Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księży Werbistów w  Pieniężnie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w IV edycji konkursu misyjnego „Gdy myślę misje..”, pod hasłem „Prześladowani chrześcijanie. Mogę im pomóc!”. Głównym celem Konkursu jest zainteresowanie i uwrażliwienie dzieci i młodzieży sytuacją prześladowanych w obecnych czasach chrześcijan oraz możliwości udzielenia im wsparcia i pomocy przez instytucje kościelne, społeczne, pojedyncze osoby, dzieci i młodzież. Ważna jest również sprawa rozwijania kreatywności, wrażliwości i wyobraźni plastycznej, reżyserskiej, a także literackiej uczestników konkursu.

 Na konkurs można zgłaszać: 
- prace literackie (3 strony A4 – czytelna czcionka - Times New Roman, Arial),
- plastyczne (A3, A4)
- filmowe (telefonem komórkowym lub kamerą).

Technika wykonania prac plastycznych – dowolna. Prace literackie: Wiersz, esej, wywiad prasowy -  każdy utwór zaopatrzony w tytuł. 

 Konkurs trwa od 10 lutego do 20 kwietnia 2017 roku. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach: www.seminarium.org.pl/muzeum oraz www.werbisci.pl

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w sobotę 20 maja 2017 roku w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w  Pieniężnie na Warmii.

Konkurs objęty jest patronatem medialnym dwumiesięcznika Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci "Świat Misyjny". 

  

 

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne