Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Misyjne rekolekcje, nabożeństwa drogi krzyżowej, misteria Męki Pańskiej, dekoracje szkolne i kościelne, 40-metrowe dywany i skarbonki wyrzeczeń... - to tylko niektóre z inicjatyw, jakie podejmują najmłodsi w Wielkim Poście, by wspierać misje i budzić misyjny zapał w swoich rodzinach i grupach rówieśniczych. 

 
Misyjne rekolekcje wielkopostne w parafii św. Stanisława w Kobylinie (diecezja kaliska) fot. K. Konieczna 

 

W Wielkim Poście mali misjonarze PDMD cichną jak apostołowie w Ogrodzie Oliwnym. Ale nie śpią, czuwają, częściej klękając do modlitwy. Odsuwają od siebie „rozpraszacze” – telewizor, komputer… – i razem z Jezusem „wchodzą na górę”. Przynoszą Mu swoje wyrzeczenia w intencji dzieci świata i misjonarzy. Przygotowują serca na tajemnicę Zmartwychwstania.

Wielki Post to czas, by wzmocnić siły, obudzić ociężałe serce i wskrzesić ostygły już zapał. Pomagają w tym rekolekcje, nabożeństwa drogi krzyżowej i misteria Męki Pańskiej. Animatorzy i członkowie ognisk misyjnych ubogacają je w treści misyjne, przypominają jak wielkim darem jest wiara i obowiązku przekazywania jej innym.

Dzieci z koła misyjnego ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Zielonce przygotowały nabożeństwo drogi krzyżowej (na podstawie rozważań z Misyjnych Materiałów Liturgicznych PDM) w parafii Świętego Jerzego. „Każde rozważanie ubogaciliśmy zdjęciami dzieci z krajów misyjnych – wyjaśnia katechetka s. Gabriela Chodzińska OP. – Z obrazów powstał krzyż, którego zwieńczeniem były słowa „Idźcie i głoście”, a światło świec w kolorach misyjnych, było znakiem duchowej łączności z misjonarzami i dziećmi z krajów misyjnych. Cała społeczność szkolna włączyła się też w akcję „Misjonarz na Wielki Post”, obejmując modlitwą 180 misjonarzy i misjonarek pracujących w Brazylii. Modlą się teraz za nich podczas katechezy i w domu, sami lub z rodzicami”. Takie i wiele innych inicjatyw podejmują dzieci z ognisk misyjnych w całej Polsce.

W tym roku kolejne szkoły i parafie do prowadzenia rekolekcji zaprosiły misjonarzy bądź zespoły animatorów misyjnych. W Kobylinie, gdzie od kilku lat prężnie działa ognisko misyjne „Żariko”, pod kierunkiem p. Krystyny Koniecznej, gościli rekolekcjoniści z Papieskich Dzieł Misyjnych (ks. Maciej Będziński i s. Monika Juszka RMI), którzy przez trzy dni prowadzili uczniów miejscowej Szkoły Podstawowej śladami Ewangelii.

Misyjne rekolekcje z Papieskim Dziełem Misyjnym Dzieci przeżywali też uczniowie Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach oraz w pobliskiej  parafii Serca Chrystusa Zbawiciela, gdzie wśród polskich rodzin pracują księża jezuici i siostry ze Zgromadzenia Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii. Rekolekcje poprowadził ks. Krzysztof Wąchała SChr.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Jóżefowie ognisko misyjne wraz z opiekunem s. Beatą Sabarą OP przygotowało oprawę wizualną, aby rekolekcje wielkopostne pozostały wszystkim w sercu i pamięci. I udało się! W misyjnej podróży przez kontynenty w poszukiwaniu skarbu wiary wyruszyli z uczniami wolontariusze WMS Salvator. 

 

Post, modlitwa i jałmużna to sprawdzone sposoby na odnowienie i wzmocnienie więzi z Jezusem. Uczmy się zaufania, wierności i stawiania czoła trudnym wyzwaniom. Ćwiczmy „duchowe mięśnie” w dobrym, żeby w chwili próby być odważnymi świadkami wiary.

as/pdmd

 
Misyjne rekolekcje dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół przy Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Atenach (Polonia w Grecji) 

Spotkanie z PDM i akcja "Makulatura na misje" w Szkole Podstawowej w Nockowej (diecezja rzeszowska) 

Misyjna droga krzyżowa prowadzona przez uczniów SP nr 3 w Zielonce (fot. s. Gabriela Chodzińska OP)

Misyjna jałmużna wielkopostna w SP nr 3 w Zielonce (fot. s. Gabriela Chodzińska OP) 

Ognisko misyjne pod opieką s. Beaty Sabary OP ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Józefowie podczas rekolekcji wielkopostnych

Uczniowie SP 1 w Józefowie i wolontariuszki WMS Salvator podczas misyjnych rekolekcji wielkopostnych 

 

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne