Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

 

Animacji misyjnej w roku 2017 towarzyszy hasło „Idźcie i głoście”. Wraz z nadejściem wiosny w wielu diecezjach rozpoczynają się spotkania diecezjalne, które służą nie tylko podsumowaniu pracy w całym roku szkolnym, ale również budzeniu zapału, podejmowaniu nowych inicjatyw, refleksji i zacieśnianiu współpracy na rzecz misji w diecezjach pomiędzy różnymi środowiskami. 

Tegoroczne diecezjalne spotkania i kongresy misyjne zainaugurowała archidiecezja katowicka, gdzie 22 kwietnia po raz czwarty zorganizowano kongres w parafii bł. Karoliny w Tychach. Wzięło w nim udział prawie 400 osób, w tym wiele dzieci.

Hasłem tego wydarzenia był misyjny nakaz „Idźcie i głoście!". Uczestnicy przywieźli ze sobą papierowe „ślady stóp” na znak gotowości do podjęcia tego polecenia Pana Jezusa. Kongres miał trzy stacje: dla dzieci, dla młodzieży i dorosłych. Dla każdej z grup organizatorzy zapewnili duchową oraz intelektualną ucztę. Wszyscy uczestnicy mogli podnieść swoją religijną i misyjną świadomość. Dorośli w wysłuchali prelekcji nt. „Jak rozpalać zapał misyjny?”, młodzież poznawała misyjne wolontariaty działające w Polsce m.in. salwatorianów, kombonianów, salezjanów i diakonii misyjnej Ruchu Światło-Życie. Najmłodsi natomiast wzięli udział w niezwykle inspirującym programie „Sprawa dla Teodora” ks. Tomasza Wojtala, w którym odkrywali cechy i zadania misjonarza. Nie zabrakło również spotkań z misjonarzami i przedstawicielami misyjnych organizacji, wymiany inicjatyw i doświadczeń na polu animacji, a także zabaw i radości ze wspólnego świętowania.

Kulminacyjnym punktem kongresu była Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Adama Wodarczyka, po zakończeniu której jego uczestnicy mogli posilić się ciepłym posiłkiem.

Ten doroczny kongres misyjny to dla nas zarówno świętowanie, jak i wytyczanie kierunków na przyszłość” – wyjaśnia ks. Grzegorz Wita, wikariusz biskupi ds. misji.

as/pdmd

  

 

 

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne