Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Wymyślne kształty płatków kwiatu albo stóp, wierszowane i pełne emocji relacje i świadectwa, zdjęcia ozdobione najróżniejszymi technikami oraz ciekawe prezentacje filmowe – oto efekt tegorocznego ogólnopolskiego konkursu „Moje Kolędowanie Misyjne” 2017.

 

Wymyślne kształty płatków kwiatu albo stóp, wierszowane i pełne emocji relacje i świadectwa, zdjęcia ozdobione najróżniejszymi technikami oraz ciekawe prezentacje filmowe – oto efekt tegorocznego ogólnopolskiego konkursu „Moje Kolędowanie Misyjne” i niepodważalny dowód na to jak wiele talentów mają polscy kolędnicy misyjni.

W dniach 19 i 27 kwietnia 2017 r. w sekretariacie Papieskich Dzieł Misyjnych w Warszawie jury powołane przez sekretariat krajowy PDMD oceniło prace i wyłoniło zwycięzców Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci pt. „Moje Kolędowanie Misyjne – Dzieciom Tajlandii”

Konkurs ogłoszony był w Świecie Misyjnym nr 6/2016 i Misyjnych Materiałach Liturgicznych „Kolędnicy Misyjni 2017”. Do dnia 31 marca do sekretariatu krajowego PDMD wpłynęło 116 relacji z kolędowania misyjnego oraz 8 prac multimedialnych. W skład jury weszły: s. Jadwiga Kalinowska FMM, plastyk, pani dr Aneta Rayzacher Majewska, misjolog i katechetyk, oraz s. Monika Juszka RMI, pedagog. W ocenie prac brano pod uwagę zgodność z tematem konkursu, oryginalność i pomysłowość, zaangażowanie i estetykę oraz pracę zespołową. Przyznano 3 miejsca oraz 8 wyróżnień.

 Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom serdecznie gratulujemy. Nagrody oraz dyplomy i listy gratulacyjne zostaną rozesłane pocztą.  

I miejsce
Kolędnicy Misyjni z parafii Wniebowzięcia NMP w Szczecinie-Dąbiu pod opieką pani Krystyny Przylepy (diec. szczecińsko-kamieńska)

II miejsce
Kolędnicy Misyjni ze Szkoły Podstawowej 11 w Przemyślu pod opieką s. Doroty Burczyk (diec. przemyska)

III miejsce
Kolędnicy Misyjni z Koła Misyjnego „Ziarenko Nadziei” w Lipcach Reymontowskich i Drzewcach pod opieką pani Lidii Waszek (diecezja łowicka)

 

Wyróżnienia:

Prace literacko-fotograficzne

Kolędnicy Misyjni z parafii Wszystkich Świętych w Złakowie Kościelnym (diecezja łowicka)

Kolędnicy Misyjni z Ogniska „Kanaan” przy Szkole Podstawowej nr 22 i parafii św. Józefa w Lublinie pod opieką p. Elżbiety Czarnoty (arch. lubelska)

Kolędnicy Misyjni z ogniska „Iskra” w Kopanicy pod opieką p. Edyty Gabały (diecezja poznańska)

Kolędnicy Misyjni z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Borkowicach pod opieką s. Tomisławy (diec. radomska) 

 

Prace multimedialne

Kolędnicy Misyjni z Parafii św. Barbary w Jaworznie pod opieką s. Bogusławy Stanisz (diecezja sosnowiecka)

Kolędnicy Misyjni z Kołaczyc (wyróżnienie dla Kasi Sypień i grupy żółtej) pod opieką pani Edyty Rączki (diecezja rzeszowska)

Kolędnicy Misyjni ze Szkoły Podstawowej nr 20 we Wrocławiu pod opieką pani Bernadetty  Niewiadomskiej (arch. wrocławska)

Kolędnicy Misyjni z parafii NSPJ w Sułkowicach pod opieką pana Jana Płoszczycy (arch. krakowska)

Kolędnicy Misyjni ze Szkoły Podstawowej nr 3 przy parafii św. Jerzego w Zielonce  pod opieką s. Gabrieli Chodzińskiej OP (diec. warszawsko-praska)

Prace konkursowe literacko-fotograficzne "Moje Kolędowanie Misyjne" 2017

Album w kształcie płatków kwiatu. Autor pracy: Kolędnicy Misyjni z Parafii Wniebowzięcia NMP w Szczecinie-Dąbiu

Album w kształcie śladów stóp. Autor pracy: Kolędnicy Misyjni ze Szkoły Podstawowej Nr 11 w Przemyślu

Album w kształcie kwiatu lotosu. Autor pracy: Kolędnicy Misyjni z Koła Misyjnego „Ziarenko Nadziei” w Lipcach Reymontowskich i Drzewcach

Pokaz multimedialny. Autor pracy: Kolędnicy Misyjni ze Szkoły Podstawowej nr 20 we Wrocławiu

Pokaz multimedialny. Autor pracy: Kolędnicy Misyjni z Parafii św. Barbary w Jaworznie

Pokaz multimedialny. Autor pracy: Kolędnicy Misyjni z Kołaczyc 

 

 Albumy. Autorzy prac: 1_Ognisko „Kanaan” przy Szkole Podstawowej nr 22 w Lublinie, 2_Kolędnicy Misyjni z ogniska „Iskra” w Kopanicy, 3_Kolędnicy Misyjni z parafii Wszystkich Świętych w Złakowie Kościelnym. 

 

 

 

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne