Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

 „Idźcie i głoście z Maryją!” – pod takim hasłem 10 czerwca w Pliszczynie spotkały się dzieci z ognisk Papieskiego Dzieła Misyjnego oraz innych grup apostolskich archidiecezji lubelskiej. 

 

Na spotkanie przybyło ponad 300 dzieci razem z animatorami i duszpasterzami, a także misjonarze z różnych zgromadzeń oraz zaproszeni goście. Obecni byli również przedstawiciele Dyrekcji Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych.

Hasło kongresu  nawiązywało do tematu roku duszpasterskiego oraz 100. rocznicy objawień fatimskich – wyjaśnia ks. Wojciech Rebeta, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w archidiecezji lubelskiej, organizator spotkania.

Dla wszystkich uczestników było to głębokie doświadczenie duchowe odnowienia misyjnego zapału i wdzięczności za dar wiary. Dzieci z godnym podziwu skupieniem i zaangażowaniem przeżywały czas modlitwy we wspólnocie, słuchały świadectw misjonarzy oraz obejrzały inscenizację przygotowaną przez kolegów i koleżanki z parafii św. Barbary z Łęcznej.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i św. Piotra Apostoła. Podczas homilii zaprosił dzieci do naśladowania Maryi. „Maryja uczy nas bycia przy Jezusie. Apostoł, uczeń, misjonarz jest przy Nim zawsze. Być dobrym misjonarzem to iść po śladach Jezusa” – powiedział ksiądz Maciej.

Wielki zapał budziły także przywiezione przez dzieci prace plastyczne. „Misyjne budziki” wykonane przez ogniska misyjne można było podziwiać na jednym z kongresowych stanowisk. Najlepsze prace wybrało jury w trzyosobowym składzie: o. Mariusz Bartuzi, misjonarz Afryki, ks. Mateusz Stawecki, moderator diecezjalny ds. animacji misyjnej dzieci archidiecezji lubelskiej oraz Anna Sobiech, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

Niezwykle bogaty program duchowy i artystyczny kongresu dopełniały dzieła artysty, p. Waldemar Dziaczkowski, który specjalnie na to spotkanie namalował kilka inspirujących, zachwycających i zabawnych obrazów.

Nad całością tego fantastycznego spotkania czuwali uśmiechnięci, życzliwi i doskonale zorganizowani wolontariusze, w każdej chwili gotowi do pomocy.

   

 

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne