Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

W intencji pokoju dzieci świata po raz 15. połączą się w modlitwie przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie. Uczynią to 13. października w 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie.

 

Jeden dzień, jedna godzina, miliony modlących się dzieci…

Dzieci gromadzą się w pierwszy piątek października w katedrach, kościołach parafialnych,  kaplicach, a jeśli nie mają takiej możliwości to przed figurą lub krzyżem w domu. To ich godzina! To ich misja modlitewna: Światowa Godzina Święta! Czynią tak od piętnastu lat! Wyjątkowo tego roku dzieci całego świata będą prosić o pokój w rodzinach, swoich ojczyznach, o pokój na świecie i w każdym sercu w dniu 13. października. Będą modlić się za swoich rówieśników, za chorych, za przywódców, za duchowych przewodników, za Ojca Świętego. Towarzyszyć im będą biskupi, duszpasterze, katecheci, animatorzy i rodzice. A wszystko po to , by kontynuować misję Świętych Dzieci z Fatimy i z entuzjazmem odpowiedzieć na wezwanie Anioła Pokoju i pełną zatroskania o świat prośbę Matki Bożej.

Ich solidarność porusza Serce Boga…

Istotą tej modlitwy jest proste trwanie przed Jezusem. Bycie z Nim i dla Niego, z uwagą i miłością, tak jak dziecko. Jezus, naprawdę obecny, widzi dzieci zgromadzone w jedności na modlitwie. On jest „Pierwszym Misjonarzem”, który zna cierpienia całego świata, lepiej niż najznakomitszy specjalista. Za sprawą modlących się serc i zapatrzonych w Niego oczu może i chce uzdrawiać świat. Ma lekarstwo na wszystkie jego rany. Tej modlitwie towarzyszy, oczywiście, Maryja, Najlepsza Mama. Tam gdzie jest to możliwe w fatimskim wizerunku.

Projekt Królowej Niebios…

Do istoty tego dnia należy trwanie w obecności Pana Jezusa wraz z innymi dziećmi i ich opiekunami. Do tej inicjatywy przypisane są dwie szczególne modlitwy: modlitwa „Anioła Pokoju” oraz zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi. Sensem tej Godziny jest również odmówienie wspólnie różańca misyjnego za rodziny i o pokój na świecie. Do tradycji należy też procesja z figurą Matki Bożej i różańcem oraz wykonanie korony lub girlandy dla Maryi. W uroczystej procesji, ale także w całej modlitwie zwykle uczestniczy trójka dzieci przebrana za pastuszków z Fatimy oraz dzieci w strojach regionalnych i w strojach reprezentujących 5 kontynentów poświęconych Niepokalanemu Sercu Maryi. Zwyczajem tej szczególnej Godziny stał się też dialog przewodniczącego celebracji z dziećmi (odpowiada na ich wcześniej przygotowane pytania), a także przesłanie skierowane do dzieci oraz złożone przez nie prośby przed obliczem Jezusa i Jego Matki (prośby mogą być odczytywane i wplecione w modlitwę różańcową). Wszystko zależy od inicjatyw osób przygotowujących i odpowiedzialnych za to wydarzenie.

Rozpal ognisko od Ognia…

Dzięki zaangażowaniu katechetów, animatorów i rodziców modlitwa tego dnia może połączyć również dzieci należące do Papieskiego Dzieła Misyjnego, które przez cały rok z wielką troską modlą się za świat. U początku nowego roku formacyjnego daje się im bowiem doświadczyć, skąd bije źródło wszelkiej aktywności misyjnej. Wszystko zaczyna się od osobistego spotkania z Jezusem i spotkania z Kościołem - wspólnotą, która jest apostolska i powszechna. Jest to także odpowiedni czas, by przypomnieć dzieciom zaangażowanym w PDMD o „Światowym Funduszu Solidarności”, na który „składają się” ich ofiary z wyrzeczeń. Rozporządza nim Ojciec Święty, by przez Papieskie Dzieła Misyjne przyjść z pomocą najbardziej potrzebującym dzieciom świata.

Jak żyć przesłaniem Fatimy? Jedna Obietnica,5 kroków (propozycja dla rodzin)…

Jest to inicjatywa formacyjna Światowej Dziecięcej Godziny Świętej skierowana do rodziców i wychowawców, a jej celem jest zachowanie wiary katolickiej w sercach dzieci.

Krok 1: Ofiarowanie

  • Codzienna poranna modlitwa zgodna z życzeniem Maryi (z 13 lipca 1917 r.)
  • Ofiarowanie dobrych uczynków, cierpień i umartwień dnia:
  • O Jezu, czynię to z miłości do Ciebie, w intencji nawrócenia grzeszników oraz jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

Krok 2: „Złóż wizytę Jezusowi” 
Wychowywanie dzieci do praktyki spotkania z Jezusem obecnym w tabernakulum (w różnych okolicznościach dnia) i adoracji.

Krok 3: Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi
To pomoc dziecku w zrozumieniu, że zawierzając Sercu Maryi swoje młode życie, okazuje Jej zaufanie i oddaje się pod Jej czułą opiekę.
Modlitwa zawierzenia: Najświętsza Dziewico Maryjo, moja Matko, oddaję Twojemu Niepokalanemu Sercu moje ciało, moją duszę i wszystkie moje uczynki. Chcę być dokładnie takim, jakim Ty chcesz, żebym był i robić to, co Ty chcesz, bym robił. Nie lękam się, bo zawsze jesteś przy mnie. Pomóż mi kochać Twojego Syna, Jezusa, całym moim sercem, ponad wszystko. Weź mnie za rękę, bym zawsze mógł być z Tobą.

Krok 4: „Noś znak zawierzenia” 
Pięknym zwyczajem jest nałożenie swojemu dziecku poświęconego medalika Niepokalanej lub wizerunku Pani Szkaplerznej (Matki Bożej z Góry Karmel). Powinno się tego dokonać w kościele, np. przy okazji święta maryjnego lub I soboty miesiąca czy Dziecięcej Godziny Świętej.

Krok 5: „Odmawiajcie różaniec!”

  • „Módlcie się modlitwą różańcową każdego dnia o pokój na świecie” (prośba Maryi z 13 października 1917 r.).
  • Żółty „dziesiątek” z rodzinami Azji i całego świata, by wzrastać w świętości.
  • Zielony „dziesiątek” z rodzinami Afryki i całego świata, by wzrastać w cnocie nadziei.
  • Czerwony „dziesiątek” z rodzinami obu Ameryk i całego świata, by wzrastać w miłości do Boga i do siebie nawzajem.
  • Niebieski „dziesiątek” z rodzinami Oceanii i całego świata, by wzrastać w miłości do Niepokalanego Serca Maryi.
  • Biały „dziesiątek” z rodzinami Europy i całego świata, by wzrastać w cnocie czystości.

 Sekretariat Krajowy PDMD prosi o informacje o zaangażowaniu w tę wyjątkową inicjatywę łączącą dzieci świata w modlitwie (zdjęcia i relacje z tego wydarzenia). Istnieje możliwość zgłoszenia uczestnictwa dzieci z parafii, szkoły, ogniska misyjnego w tzw. „duchowym bukiecie dla Maryi” na stronie:

https://childrenoftheeucharist.org/worldwide-spiritual-bouquet/

 

Do pobrania 

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne