Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

 Owoce pracy misjonarzy diecezji płockiej, akcja Kolędnicy Misyjni oraz Misyjny Wolontariat Młodzieżowy PDRW były tematem jesiennego spotkania dekanalnych referentów ds. misji, które odbyło się 12 października br. w Płocku. Przewodniczył mu bp Piotr Libera.

 

„Diecezja płocka ma długą tradycję wspierania dzieła misyjnego i wielu jej kapłanów pracuje na terenach misyjnych” –powiedział biskup ordynariusz witając zebranych. Poprosił o wytrwałość w modlitwie za misjonarzy oraz sprawowanie w ich intencjach Mszy świętej. Podkreślił, że bł. Jan Beyzym, apostoł trędowatych na Madagaskarze, którego Kościół w tym dniu wspomina w liturgii, jest wspaniałym wzorem polskiego misjonarza. Biskup przywołał również postać kardynała Adama Kozłowieckiego, wielkiego i niezwykle skromnego misjonarza, któremu w tych dniach poświęcono wystawę na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana w Rzymie.

W spotkaniu osób odpowiedzialnych za animacją misyjną w dekanatach uczestniczyli przedstawiciele dyrekcji krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych. Anna Sobiech, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, zaprezentowała tegoroczny cel ogólnopolskiej akcji Kolędników Misyjnych. „Tym razem polskie dzieci wyruszą na pomoc ofiarom wojny, a w szczególności dzieciom w Syrii i w Libanie” – wyjaśniła sekretarz PDMD i zachęciła do korzystania z materiałów, które pomogą animatorom i duszpasterzom przygotować się do tego przedsięwzięcia. Zwróciła również uwagę, że libańskie dzieci, choć same znajdują się w trudnej sytuacji, mocno angażują się w inicjatywy PDMD, a zwłaszcza w Kolędników Misyjnych. One także idą z przesłaniem Dobrej Nowiny do bliższych i dalszych sąsiadów i niosą pomoc rówieśnikom w innych częściach świata. Wyjaśniła też znaczenie tegorocznej pamiątki kolędowania – obrazek otwartych, złączonych kciukami dłoni, to symbol gotowości do pomocy i modlitwy, pojednania i współpracy.

Siostra Monika Juszka RMI, współautorka programu Młodzieżowego Wolontariatu Misyjnego PDRW, przedstawiła uczestnikom spotkania założenia i cele wolontariatu. „Formujemy młodzież, aby współpracowała w środowisku lokalnym, w parafii, a także zrobiła coś dla Kościoła powszechnego" – podkreśliła siostra. Zaznaczyła jednak, że Młodzieżowy Wolontariat Misyjny PDRW nie przygotowuje bezpośrednio do wyjazdu na misje, ale jest doskonałą bazą formacyjną dla osób, które w dorosłym życiu podejmą wolontariat na misjach. Polecała również duszpasterzom przygotowane przez Papieskie Dzieła Misyjne materiały, które zawierają proste wskazówki, jak prowadzić wolontariat, aby działał aktywnie i profesjonalnie.

Następnie ks. Grzegorz Mierzejewski, diecezjalny referent ds. misji i były misjonarz w Peru, zreferował misyjne projekty diecezjalne. Przypomniał o rocznych dotacjach dla 11 misjonarzy z diecezji płockiej oraz zrealizowanych w tym roku projektach w Kazachstanie, Armenii, Zambii, Peru i na Islandii. Wsparcie finansowe z diecezji otrzymało też seminarium duchowne we Lwowie oraz wolontariuszka z organizacji „Dzieło na misji w Afryce”, która wyjechała na miesiąc do Etiopii. W podsumowaniu ksiądz Grzegorz zaznaczył, że w diecezji płockiej nie brakuje osób świeckich, które są zainteresowane wolontariatem na misjach. Jako przykład podał panią Aleksandrę Golińską, stomatologa z Płocka, która przez trzy miesiące leczyła dzieci w Kamerunie.

Podczas spotkania duszpasterze analizowali aktualny stan działalności kolędników misyjnych w parafiach. Podjęli też decyzje dotyczące przygotowań do Diecezjalnego Spotkania Kolędników Misyjnych w styczniu 2018.

as/pdmd

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne