Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

   Tegoroczne przygotowania dzieci do udziału w ich misyjnym dniu w Białym Tygodniu przebiega pod hasłem "Ochrzczeni i posłani". 


Zachęcamy animatorów, duszpasterzy, katechetów i rodziców do przedstawienia dzieciom idei Papieskiego Dzieła Misyjnego i udziału w dziele misyjnym Kościoła. Pomóc w tym mogą opracowane przez Sekretariat Krajowy PDMD Misyjne Materiały Liturgiczne na Biały Tydzień (dodatek w Misyjnych Materiałach Liturgicznych na Wielki Post) oraz „Świat Misyjny” nr 3/2019. 

 Do pobrania

 

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne